Dialog om muslingefiskeriet i Limfjorden

Foto: TV2/Nord

Morsø Kommune vil i dialog om muslinger. Muslingeskrab i Limfjorden ødelægger sårbare fugleområder, mener græsrødder. Morsø Kommune vil nu have dialog.   

Er det bæredygtigt at skrabe muslinger af fjordbunden i beskyttede fugleområder i Limfjorden?
Det vil Morsø Kommune nu i "seriøs dialog" med Folketingets Miljøudvalg og Danmarks Naturfredningsforening (DN) om.

Foreningen har klaget til EU over, at muslingefiskere i 2008-2009 fik tilladelse til at skrabe muslinger i de såkaldte Natura 2000-områder, som skal sikre levesteder til truede dyre- og plantearter.
Det medførte en åbningsskrivelse fra Bruxelles til den danske regering for brud på EU's regler og varsling af en retssag.

Men ifølge Morsø Kommunes borgmester, Lauge Larsen (S), er situationen i dag en anden. Dels er miljøvurderingerne blevet bedre, dels er muslingefiskeriet blevet begrænset på en måde, som erhvervet fuldt ud anerkender, siger borgmesteren.

- Billedet af fiskeriet af muslinger og østers er derfor mere nuanceret, end det er fremstået, og det er trist, at et profileringsbehov hos enkelte organisationer og eksperter står i vejen for et retvisende billede, mener Lauge Larsen.

Naturfredningsforeningen slår til lyd for lineopdræt af muslinger. Det giver større muslinger og er mere skånsomt mod naturen, anfører DN.
Muslingerne på line er nemlig med til at rense Limfjordens vand for forurenende næringsstoffer, samtidig med at vegetationen på bunden ikke rives op.

Men borgmester Lauge Larsen siger hertil, at de muslinger, som hvert år skrabes op fra bunden af Limfjorden, også fjerner 200 ton kvælstof fra fjorden.
Morsø kommune ser ingen modsætning mellem et bedre vandmiljø i Limfjorden og et bæredygtigt muslingefiskeri.
Derfor inviterer kommunen Folketingets miljøpolitikere og Naturfredningsforeningen på mission på Limfjorden for at få fastslået fakta i sagen.

Forsiden lige nu