DJØF efterlyser klart skel mellem politik og forvaltning

DJØF efterlyser klar adskillelse mellem politik og forvaltning efter, at en tilsynschef har opsagt sig job i protest mod indenrigsministerens indblanding.

Sagen om en nordjysk tilsynschefs opsigelse af sin stilling i protest mod politisk indblanding i hans job viser et klart behov for bedre adskillelse af den politiske ledelse og den offentlige forvaltning. Det siger formanden for de offentlige chefer i fagforbundet DJØF, Per Hansen.

- Det er et godt eksempel på, at det er nødvendigt at bruge regeringens kvalitetsreform til at gå hele den offentlige forvaltning igennem for at sikre en klar skillelinje mellem politik og administration, siger han.

I den nordjyske sag har direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland, Claus Rosholm, netop forladt sit job i protest. Han føler sig underkendt af sin øverste chef, indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som har annulleret to af Rosholms afgørelser. Rosholm antyder, at indenrigsministeren af politiske
årsager dermed har obstrueret Rosholms mulighed for føre tilsyn med, at kommunalpolitikerne følger reglerne.

- Uanset hvem der har ret i den sag, så kan ingen leve med, at der på denne måde kan rejses tvivl om systemet og skabes en hørm
af mistanker om politiske vennetjenester og halvlumsk
magtfordrejning. Det er da også i politikernes interesse, at de ikke kan udsættes for den slags mistænkeliggørelse. En sag som denne tjener ikke Lars Løkke Rasmussen, siger Per Hansen fra DJØF.

Han mener, at det øverste ansvar for tilsynet med kommuner og regioner ikke skal ligge hos indenrigsministeren med alle de muligheder for politisk pression og forplumring, det indebærer.

- Jeg støtter et tidligere fremsat forslag fra 2000 om, at
tilsynet skal ligge under et uafhængigt statslig nævn med fagfolk, jurister og lægfolk. Det bør
kvalitetsreformen bruges til at få styr på, siger han.

Ifølge Per Hansen er der en stigende tendens til, at en
tættere mediejagt på mulige "sager" skaber et øget pres på politikerne for at blande sig i sager, som ellers skulle afgøres administrativt. Han peger bl.a. på sundheds- og udlændingeområdet.
/ritzau/