LIGE NU:

Dom i retssag om momssvindel med laks

To direktører fik et halvt års rabat, da de ankede en sag om omfattende momssvindel. En tredje dukkede ikke op til ankesagen, så hans dom står fast.

To tidligere direktører fik onsdag ved Vestre Landsret hver to og et halvt års fængsel for bedrageri og momssvig i forbindelse med handel med laks fra Norge. Dermed slap de et halvt år billigere end ved retten i Frederikshavn. En tredje direktør mødte ikke op til ankesagen, så hans dom på tre års fængsel står fast.

De dømte er nordmanden Terje Martin Andersen, Jens Chresten Pedersen og Torben Lund, der ikke mødte op til ankesagen. Foruden den ubetingede fængselsdom skal Torben Lind betale en bøde på 1,5 millioner kroner og have konfiskeret 30.000 kroner, mens Jens Chresten Pedersen får konfiskeret 250.000 kroner.

De tre snød statskassen for flere millioner kroner i moms. Det foregik ved, at det norske firma Mesan Seafood Norge solgte laks til det danske firma Nor-Filet ApS, som solgte laksen videre til Mesan Seafood Danmark.

Men der var i virkeligheden tale om en momskarrusel, idet laksen blev solgt billigere til det danske firma, end den var købt til i Norge.

Det betød, at Nor-Filet ApS fik underskud på handlen og oparbejdede en momsgæld på 27 millioner kroner.

For at undgå en for tidlig konkurs afgav de tre i august 2000 en urigtig momsangivelse, hvor det fremgik, at de skyldte 1.173.000 kroner i moms, mens det reelle beløb var knap 19 millioner kroner.

Det voksede så til 27 millioner kroner inden konkursen i oktober 2000. Da stoppede karrusellen, efter at Told og Skat fik en anmeldelse om mulig momssvindel, og politiet gennemførte ransagninger mod firmaerne.