02:21

Foto: Aalborg DH

1 af 2

Dundrende underskud i Aalborg DH

Aalborg DH havde i 2010 et underskud på 3.415.000 kr. Klubbens hovedaktionær Bjarne Brath har måttet indskyde mere ansvarlig kapital. Klubben inviterer flere ejere ind.

Aalborg DH afholdt torsdag generalforsamling, hvor selskabets årsrapport blev godkendt.

Årsrapporten udviste et resultat efter skat pa -3.415.006 kr.
 
Årsrapporten er belastet af en større oprydning i Aalborg DH som påvirker resultatet negativt med 2.000.000 kr.

Som følge af det fra selskabets side utilfredsstillende resultat har klubbens hovedaktionær Bjarne Brath sikret klubben igennem indskud af ansvarlig kapital, så klubbens ansvarligkapital ved udgangen af regnskabsåret er kr. 902.992.

Endvidere forhøjes egenkapitalen med 809.000 igennem en aktieudvidelse.

Lars Steffensen udtaler:
- Det glæder mig at vi nu har fået styr på økonomien, så vi kan starte processen med at skabe et bredere ejerskab af Aalborg DH.