LIGE NU:

Dyrlæge og landmand dømt i medicinsag

En landmand fra Himmerland og hans dyrlæge har ved Retten i Aalborg fået dom for at overtræde medicinlovgivningen ved at behandle dyr uden dyrlægetilsyn

Dyrlægen har udleveret medicin til landmanden, som har behandlet sine køer uden at dyrlægen tilså dem. Det må man ikke og både landmand og dyrlæge har fået bøder i sagen. Dommen faldt den 24. juni 2008. Landmanden blev idømt en bøde på kr. 18.000 og dyrlægen en bøde på kr. 30.000.

Overtrædelsen blev opdaget, da Fødevarestyrelsens Medicinrejsehold under en kontrolaktion tog mælkeprøver, som viste, at landmanden havde behandlet sine malkekøer uden, at dyrlægen havde tilset køerne og startet behandlingen.

Generelt må landmanden kun efterbehandle køer i op til fem dage efter, at dyrlægen har stillet diagnosen og indledt behandlingen. Det er også krav om, at der er indgået et nært samarbejde mellem dyrlægen og landmanden i form af en såkaldt sundhedsrådgivningsaftale.

Behandlinger uden at overholde reglerne om lægemidler til dyr udgør en risiko for fødevaresikkerheden og for dyrevelfærden. I de konkrete tilfælde havde landmanden dog ikke leveret mælken fra de behandlede køer til mejeriet, så der har ikke i den givne situation været risiko for fødevaresikkerheden.