Ebh skulle bruge milliarder

Foto: TV2/Nord

Den krakkede ebh bank blev allerede fra begyndelsen af 2006 på et helt centralt punkt drevet i strid med lovgivningen og skulle alene i 2006 have haft tilført ny kapital for op imod en halv milliard kroner for at overholde reglerne, skriver nordjyske.dk.

Ebh bank havde nemlig slet ikke - som reglerne ellers krævede - en egenkapital, der var stor nok til at dække tabsrisikoen på
bankens forretninger. Det viser en rapport, som revisionsfirmaet Grant Thornton har udarbejdet efter at have gennemgået risikoen i den nu krakkede bank fra 2006 og frem til sammenbruddet i efteråret 2008.

I rapporten konkluderes det ifølge nordjyske.dk, at ebh bank gennem alle årene fra 2006 til 2008 undervurderede risikoen for tab. Det betyder, at banken gennem hele perioden beregnede og offentliggjorde et solvensbehov - det vil sige, hvor megen egenkapital i forhold til udlån og andre aktiver, som er nødvendig for at kunne dække risikoen for tab - der lå langt under bankens virkelige behov.

Et pengeinstitut skal nemlig i henhold til lovgivningen have en egenkapital, som mindst skal kunne dække bankens solvensbehov. Men ebh bank kunne i hele perioden ikke leve op til lovgivningens krav på dette punkt, fordi egenkapitalen var for lille til at dække bankens risiko, skriver nordjyske.dk. Skulle egenkapitalen have været oppe på det nødvendige niveau i forhold til lovgivningen, skulle ebh bank have haft tilført i alt to milliarder kroner i ny egenkapital over perioden 2006 til 2008. - Indholdet er sådan, at havde rapporten været kendt viden tidligere, så var opsparerne stormet ind i ebh bank for at hæve deres indlån og aktiekursen styrdykket, men aktionærerne havde måske haft mulighed for at gribe ind, inden værdierne var smuldret, siger bankanalytiker Bjarne Jensen til NORDJYSKE.

Forsiden lige nu