LIGE NU:

Efter gebyrsag: Coronamails fra læger stoppet

TV2 Nord har tidligere beskrevet, hvordan praktiserende læger har opkrævet gebyr fra regionen, når de har sendt en mail til deres patienter om et negativt corona-testsvar. Aftalen er blevet opsagt, og pengene skal - måske - betales tilbage.

Selvom det var blevet indskærpet flere gange siden juni, fortsatte flere nordjyske læger med at sende uopfordrede mails om negativt coronasvar langt ind i februar. Nu er det slut.

På landsplan er der blevet brugt cirka 24 millioner på at sende mailsvar om negative coronatest - mails som i mange tilfælde har været overflødige. Men det er ikke længere muligt for lægerne at opkræve gebyrer: Aftalen om, at læger kan modtage betaling for at sende svar til borgere ved en negativ coronatest, er blevet opsagt.

Mails for millioner

Ydelsen kostede 45,72 kroner per svar, og i Nordjylland vurderer regionen, at der er sendt mails for et par millioner kroner.

- Region Nordjylland skal honorere maksimalt 2.326.645 kroner for denne ydelse i løbet af 2020. I realiteten er den faktiske udgift mindre. Det skyldes, at regionens udbudsklinikker ikke honoreres per udført ydelse, men per tilknyttet patient, oplyser Region Nordjylland i en aktindsigt.

FAKTA OM GEBYRET

Det har siden juni 2020 været muligt for praktiserende læger at afregne honorar for i særlige tilfælde at sende svar og følge op på mail, når borgere får et negativt svar på coronatest.

Oprindeligt blev aftalen indgået for et dække situationer, hvor det var såkaldt fagligt indiceret, fx hvis en borger ikke selv kunne tilgå sundhed.dk eller af anden årsag skulle bruge svaret på mail. Men ydelsen har i flere tilfælde ikke været brugt efter hensigten. 

TV2 Nord er blevet oplyst, at mellem syv og 10 lægeklinikker i Nordjylland har haft et ydelsesforbrug, der ligger over det forventede. Siden aftalen blev lavet, er det dog blevet præciseret og indskærpet over for lægerne, hvornår de skulle anvende den:

- Da borgeren selv kan finde prøvesvar på sundhed.dk, skal lægen som hovedregel ikke skal sende en e-mail (ydelse 0105/4484), når borgere får et negativt testsvar, medmindre lægen vurderer, at der er et konkret behov for supplerende information, lød det fra de Praktiserende Lægers Organisation 15. september 2020.

Skal betale tilbage

Alligevel har nogle læger fortsat med at give testsvar indtil marts i år, hvor regionerne opsagde aftalen med lægerne. TV2 Nord har fået flere henvendelser fra borgere, der undrede sig over, hvorfor de fik tilsendt mails om negativt coronasvar. 

Henvendelserne viste, at ydelsen har været brugt af flere lægeklinikker i hele regionen til og med februar - også i tilfælde, hvor det ikke har været såkaldt fagligt indiceret.

- Danske Regioner og PLO har nu i fællesskab vurderet, at det er sjældent, at aftalen er relevant. Der er ikke behov for en særlig ydelse for de få tilfælde, hvor lægen alligevel finder behov for at kontakte borgeren. Parterne har derfor i gensidighed besluttet at opsige aftalen om honorering med virkning fra den 10. marts 2021, står der på Danske Regioners hjemmeside om opsigelsen.

SE 'DINE' GEBYRER

Da TV2 Nord dækkede sagen i februar, lød meldingen fra flere medlemmer af regionsrådet, at pengene skulle betales tilbage.

- Hvis man får en ydelse, man ikke er berettiget til, skal man betale tilbage, ligesom borgere skal, når det sker. Det skal PLO-læger også, sagde Lone Sondrup (V), næstformand i regionsrådet. 

Efter aftalen er blevet opsagt, har mindst tre lægeklinikker i Nordjylland taget kontakt i Region Nordjylland med "med henblik på at tilbagebetale honorar, som de ikke har været berettiget til".

Danske Regioner skriver i forbindelsen med opsigelsen af aftalen, at de er i "dialog om en tilbagebetaling af nogle af midlerne, men denne del drøftes fortsat".

Kommentarer fra læger