LIGE NU:

Efter nordjysk opråb: Flere tobis-kvoter til fiskerne

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give det trængte fiskerierhverv mulighed for allerede nu at fiske op til 10 procent over dette års tobis-kvoter. Fødevareminister imødekommer nu kritik fra nordjyske fiskere.

Danske fiskere melder om godt tobis-fiskeri i år – især kystnært. Faktisk så godt, at de mange steder allerede har fisket kvoterne for 2020.  

For at få det meste ud af det sæson­betonede fiskeri efter tobis inden for de gældende muligheder ønsker fiskerierhvervet at anvende alle muligheder for at optimere tobisfiskeriet i år.

TV2 Nord har med udgangspunkt i fiskeskipper Jan Woller fra Hirtshals beskrevet udfordringerne for de nordjyske tobis-fiskere.

- Sådan et år, hvor naturen sparker af sig med fisk, giver det jo ingen mening, at der skal gives overpriser for råvarer til vores egne fabrikker, for eksempel når de må købe af nordmændene, sagde Jan Woller 20. maj til TV2 Nord.

Video fra d. 20. maj 2020. Artiklen fortsætter under videoen..

Jan Wollers skib har ligget stille i Hirtshals havn i tre uger. På grund af en lille kvote på industrifisken tobis i år blev fangsttiden, der normalt går fra april til august, markant kortere  

Kritik imødekommet

Men nu lytter politikerne til de nordjyske fiskeres kritik.

Et bredt flertal af Folketingets partier er nu enige om, at give fiskerne mulighed for at fiske op til 10 procent ud over dette års tobis-kvoter mod at mængder, der fiskes ud over årets kvoter, fratrækkes i næste års tobiskvoter.

quote Jeg er glad for at et bredt flertal af Folketingets partier står sammen om at give fiskerierhvervet denne mulighed for at fiske op til 10 procent ud over dette års kvoter.

Mogens Jensen (S), fødevareminister

- Jeg er glad for at et bredt flertal af Folketingets partier står sammen om at give fiskerierhvervet denne mulighed for at fiske op til 10 procent ud over dette års kvoter. På den her måde optimerer vi tobisfiskeriet i år uden at gå på kompromis med den biologiske rådgivning, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Fleksible kvoter

Efter de gældende regler er der i EU’s fælles fiskeripolitik mulighed for år-til-år fleksibilitet på 10 procent for bestande omfattet af landingsforpligtelsen.

Det vil sige, at der er mulighed for både at overføre 10 procent fra det foregående år, og låne en mængde svarende til 10 procent af indeværende års kvote fra det kommende år. Og det er altså den mulighed, man nu udnytter.

Tobisfiskeriet begyndte den 1. april og er attraktivt for flere typer fartøjer, da det ikke er påvirket af de generelt vigende afsætningsmuligheder som følge af corona-krisen. Det vil f.eks. være attraktivt for fartøjer, der normalt fisker efter jomfruhummer midlertidigt at omlægge fiskeriet til tobis.

- Corona-krisen har betydet en markant tilbagegang for afsætningsmulighederne og dermed faldende priser for en række arter, der er vigtige for dansk fiskeri. Det er ikke tilfældet for tobis, der afsættes til fiskemelsindustrien, og derfor kan komme et trængt erhverv til undsætning, siger Mogens Jensen.