LIGE NU:

Efterårsferiens mange trafikulykker undersøges

Efterårsferien har i år været plaget af en række alvorlige trafikulykker på de danske veje. Vejdirektoratet undersøger nu dødsulykkerne sammen med politi og kommuner for at blive endnu bedre til at forebygge dem i fremtiden.

I efterårsferien var der syv trafikulykker med dødelig udgang, heraf var de to på den nordjyske motorvej E45. Vejdirektoratet vil nu i samarbejde med politi og kommuner finde frem til årsagerne til, at ulykkerne endte så alvorligt, skriver direktoratet i en pressemeddelelse.

Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken har ellers i de senere år været faldende. I april i år var antallet af dræbte i trafikken helt nede på otte personer, hvilket er det laveste for en enkelt måned overhovedet.

Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal viser, at til og med august har 96 personer mistet livet i trafikken i år. Den positive udvikling stiller til gengæld større krav til hele tiden at udvikle nye og bedre løsninger til trafiksikkerhedsarbejdet.

- Når antallet af ulykker falder, stiger behovet for mere konkret viden om de enkelte ulykker. Vi skal kende til flere detaljer for at fange tendenserne i de alvorligste ulykker og finde midler til at forebygge dem, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

Siden 2010 har Vejdirektoratet indsamlet viden om alle dødsulykker gennem pilotprojektet DUS - den udvidede dødsulykkesstatistik. Helt konkret betyder det, at Vejdirektoratet, politiet, kommuner og bilinspektører tager ud til ulykkesstederne og undersøger forholdene omkring dødsulykkerne.

- Den udvidede dødsulykkesstatistik giver os ny viden om, hvad der forårsager ulykkerne. Den viden kan vi ikke få fra den almindelige politiregistrerede ulykkesstatistik, siger Marianne Foldberg Steffensen og fortsætter:

- Vi får blandt andet mere viden om trafikanternes adfærd ved dødsulykker. Har føreren været uopmærksom, kørt for stærkt eller været påvirket af alkohol eller medicin? Og hvilken indflydelse har andre trafikanter, oversigtsforhold, køretøjet eller vejens udformning haft på ulykken? Det kan undersøgelserne i dødsulykkesstatistikken give svar på.

Den konkrete viden om årsager til dødsulykkerne bliver anvendt af en lang række aktører på trafiksikkerhedsområdet til at sikre bedre indretning af veje og omgivelser, udforme kampagner og til at påvirke trafikanternes adfærd gennem lovgivning og politikontrol.

Dødsulykke