Natig Aliyev ligger stadig i Aalbæk Bugt ud for Aalbæk Havn.

Efterladte søfolk i Aalbæk Bugt har fået løn

13 af de 19 søfolk, som i mere end en måned har været efterladt på tankskibet Natig Aliyev i Aalbæk Bugt otte sømil ud for Aalbæk Havn, har nu fået deres løn.

Det russisk/tyrkiske tankskib Natig Aliyev ligger stadig for anker i Aalbæk Bugt, som det har gjort i flere uger nu - men sagen om den manglende løn til besætningsmedlemmerne er nu langt om længe bragt i orden.

Søfolkene sendte for et par uger siden et råb om hjælp, da de var løbet tør for proviant ombord på skibet, samtidig med at de manglede lønudbetaling for fire måneder på i alt 250.000 dollars svarende til 1,5 millioner kroner.

- De sidste 13 søfolk har fået deres løn i dag, siger Morten Bach, som er inspektør i ITF, De Internationale Transportarbejderes Fagforbund. 

Læs også 19 sømænd efterladt på tankskib ved Skagen

Han betragter nu sagen som afsluttet.

De 13 søfolk er i dag blev afløst af 13 andre søfolk, som nu er ombord på Natig Aliyev.  Der er også kommet nye forsyninger til tankskibet i dag, torsdag.

Tankskibet er dog endnu ikke klar til at sejle videre. Der er nemlig fortsat arrest i skibet, da Søfartsstyrelsen endnu ikke har modtaget de penge, rederiet skylder, men ikke kan betale. Det er derfor stadig uklart, hvornår tankskibet kan lette anker.