02:13

En tredje limfjordsforbindelse over Egholm er rykket tættere på. Foto: Kim Christiansen

1 af 2

Egholmløsning i medvind

En voldsom prisstigning i en ny VVM redegørelse på den østlige mulighed for en tredje limfjordsforbindelse, peger direkte på en Egholmløsning, mener Mariann Nørgaard. Rådmand, Aalborg Kommune.

Ifølge VVM redegørelsen fra Vejdirektoratet vil de to vestlige muligheder for en tredje limfjordsforbindelse give et positivt økonomisk afkast til samfundet. En udvidelse af den nuværende østlige forbindelse vil give et negativt økonomisk afkast.

- Det her betyder at en vestlig linjeføring giver de bedste udviklingsmuligheder for hele Nordjylland, og Egholmlinjen må være den bedste af de to, fordi den generer færrest mennesker, siger Mariann Nørgaard, Rådmand, Teknik- og Miljø, Aalborg Kommune.

Siden amtets rapport er prisen på den østlige forbindelse tredoblet. Så der nu kun er 800 millioner kroner i prisforskel mellem en østlig linjeføring og en kombineret bro og tunnelforbindelse over Egholm.

- Det vil være ødelæggende for Egholms natur, hvis man fører en motorvej henover øen. Et sandt skræksceniarie, siger Jørgen Andersen (SF), gruppeformand for SF i Aalborg Byråd.

Men Mariann Nørgaard er sikker på det ender med en Egholmløsning.

- Jeg ser ingen hurdler. Jeg er sikker på at Aalborg Byråd vil bakke op om en vestlig linjeføring, og så har Transporministeren lovet mig, at den til efteråret kommer med i forligspartiernes nye investeringsplan på trafikområdet, siger Mariann Nørgaard (Venstre).

Fra beslutningen om en linjeføring tages i Folketinget, så vil der gå cirka 7 år inden motorvejen kan tages i brug.