LIGE NU:

Eksamensuge for Aalborg Sygehus

I næste uge skal Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital som det første universitetshospital i Danmark kvalitetsvurderes efter Den Danske Kvalitetsmodel. Et hold eksterne "censorer" skal rundt på sygehuset og se, om man lever op til de standarder, myndighederne har vedtaget.

I lighed med de andre sygehuse i landet skal Aalborg Sygehus akkrediteres, som det hedder i fagsproget, efter Den Danske Kvalitetsmodel. Det går ud på, at man bliver vurderet efter, om man lever op til en kvalitet, der er fastlagt på nationalt plan.

På Aalborg Sygehus har kvalitetsarbejdet været i fokus gennem mange år - og indsatsen er blevet intensiveret, siden man i 2009 fik datoerne for besøget af de eksterne konsulenter fra IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

- Vi glæder os til at få besøg og vise sygehuset frem. Alle har arbejdet intenst med at forberede sig, og vi ser frem til en spændende og lærerig uge, hvor alle medarbejdere er parate til at komme i spil, siger chefsygeplejerske Vibeke Deding.

Kvalitetsarbejdet kommer blandt andet patienterne til gode i form af øget fokus på patientsikkerhed.

- Vi ønsker at sikre patienterne den allerbedste behandling og pleje og samtidig gøre deres møde med sundhedsvæsenet til en god oplevelse, siger Vibeke Deding.

Besøget af de eksterne konsulenter finder sted hele ugen, fra mandag til fredag. Fredag eftermiddag vil teamet offentliggøre deres indstilling: kan Aalborg Sygehus akkrediteres, og er der bemærkninger til akkrediteringen - altså har sygehuset bestået eksamen og i givet fald med hvilken karakter?

- Vi bliver akkrediteret, men sandsynligvis med bemærkninger. Det har de andre sygehuse i regionen, som allerede har haft besøg, også fået. Det vigtigste for os er, at vi får et kvalificeret input til vores videre arbejde med kvaliteten. For det er bestemt fortsat på dagsordenen, når de eksterne konsulenter går ud ad døren, siger Vibeke Deding.

Det forventes, at næste besøg finder sted i 2013.