LIGE NU:

Ekspertgruppe kommer udkants-gymnasier til undsætning: Unge skal ikke kunne vælge frit

Elevflugten fra gymnasier uden for byerne skal være slut. Nu er en ekspertgruppe kommet med mulige løsninger.

Det skal være slut med det frie gymnasievalg. Det er i hvert fald oplægget fra den ekspertgruppe, der har analyseret de problemer omkring gymnasier i de tyndere befolkede områder samt gymnasier, der har en høj koncentration af elever med udenlandsk herkomst, der har været en del af dagsordenden de seneste år.

Eksperternes analyse viser, at STX-gymnasier, der historisk har haft en højere andel af elever med en anden etnisk baggrund, oplever en stigning i andelen af elever med en anden baggrund. Den viser også, at gymnasierne uden for de store byer i fremtiden vil opleve en reduktion i antallet af elever, hvis ikke man gør noget.

Brug for stram styring

Ekspertgruppen peger derfor på, at der er brug for en stram styring af kapaciteten på uddannelserne og at HHX- og HTX-uddannelserne omfattes af samme regler som de almene STX-uddannelser samt HF.

- Det er et mål for regeringen, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser skal afspejle befolkningssammensætningen. Det er ikke tilfældet på alle gymnasier i dag, og derfor er det en bunden opgave at finde en varig løsning på udfordringerne med at fordele elever mere hensigtsmæssigt, udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

Hun udtaler videre, at hun nu, på baggrund af eksperternes rapport, vil indkalde til politiske forhandlinger for at lave en aftale.

Gymnasier skal inddeles i klynger

Ekspertgruppen er i deres arbejde kommet frem til tre mulige modeller for en fremtidig fordeling af eleverne på gymnasieuddannelserne, der vil hjælpe med at komme de udfordringer til livs, der er.

En af løsningerne handler om at samle gymnasier i et område i klynger og så gøre det obligatorisk for de unge, der søger ind, at søge og prioritere alle gymasierne i klyngen. Herefter vil eleverne blive fordelt i klyngen ud fra deres grundskolekarakterer - i hvert fald delvist. Ekspertgruppen foreslår at de 25 procent af ansøgerne, der har de laveste karakterer med fra grundskolen fordeles jævnt ud over uddannelserne i den klynge, de hører til. De resterende 75 procent skal, hvis ekspertgruppens forslag bliver til lov, fordeles efter størst mulig hensyntagen til elevernes egen prioritering, deres geografiske tilknytning til bestemte uddannelser og uddannelsernes kapacitet.

20210203-172144-L_29Mb

play Politiker lægger pres på minister: - Døve skal have adgang til tolkede videoer

Hjallerup Marked

play Må vi, eller må vi ikke? Foreninger savner svar om Hjallerup Marked

010321 Krisehjælp til Minkavlerer

play Minkavlere ramt som terrorofre

070321 Særudsendelse

Særudsendelse med TV 2: Klokken 19 sætter vi fokus på et år med corona

20210203-172144-L_29Mb

play Politiker lægger pres på minister: - Døve skal have adgang til tolkede videoer

Hjallerup Marked

play Må vi, eller må vi ikke? Foreninger savner svar om Hjallerup Marked

010321 Krisehjælp til Minkavlerer

play Minkavlere ramt som terrorofre

Til forsiden

Til forsiden