LIGE NU:

Elever på skolebænken i ferien

Normalt ville lokalerne på Erhvervsskolerne Aars' gymnasieafdeling stå tomme i uge 8, men i år bliver der masser af liv, når knap 50 elever bruger deres vinterferie på at blive klogere.

Selvom der egentlig er ferie for eleverne på handelsgymnasiet (hhx) og det tekniske gymnasium (htx) på Erhvervsskolerne Aars i uge 8, vil der alligevel være en del elever, der tager plads på skolebænken i stedet for at holde fri. Der er tale om et tilbud til elever, der af forskellige årsager er gået glip af undervisning i løbet af skoleåret.

- Vi har valgt, at tage dette initiativ for at give elever, der har behov for et fagligt løft, muligheden for at få den undervisning, de af den ene eller anden grund er gået glip af. Det kunne for eksempel være på grund af sygdom eller ferie, der er afholdt uden for skolens ferieperiode.

- Som skole vil vi jo gerne sikre os, at vores elever har det bedst mulige faglige udgangspunkt, inden de skal til eksamen - og det ville være ærgerligt, hvis noget så banalt som for eksempel en sygdomsperiode skulle stå i vejen for det, fortæller uddannelseschef hos gymnasieafdelingen på Erhvervsskolerne Aars Gert Husum om projektet.

- Som undervisere er vores mål altid, at eleverne kan blive så dygtige som overhovedet muligt, og at de kan få den drømmeuddannelse, som de sigter efter. Her har vi en mulighed for at gå ind og støtte dem, der af den ene eller anden grund er kommet bagud. Nogle af disse elever klarer sig i forvejen rigtig godt, men fordi de er gået glip af noget undervisning, har vi stadig mulighed for at give dem et løft op på et endnu højere niveau. Et projekt som dette er fint i tråd med tankegangen bag Ny Nordisk Skole, hvor alle elever skal udfordres og løftes, tilføjer han.

Knap 50 elever fra hhx og htx er tilmeldt ordningen, hvor de får individuel undervisning og opkvalificering i de fag, de mangler. Der er lagt et skema for den enkelte elev, der strækker sig over 1-3 dage ud fra de ønsker, eleverne selv har og lærernes input.

- Vi har altid nogle elever, der i løbet af et skoleår får opbygget et så stort fravær i enkelte eller flere fag, at det kan gå ud over deres faglige kunnen. Med dette projekt giver vi dem muligheden for at tage ansvar for deres uddannelse og bruge deres ferie på at indhente den tabte undervisning. Tilbuddet har vist sig at være så populært, at vi har oplevet elever bede om at blive inkluderet i den ekstraordinære undervisning, der kommer til at foregå i ferien, og det har været skønt at se eleverne tage så godt imod tilbuddet, siger Gert Husum.

Der vil være ni lærere tilknyttet projektet, hvor der vil blive undervist i dansk, engelsk, matematik, virksomhedsøkonomi, afsætning, biologi, kemi og bioteknologi fra 8-16 mandag, tirsdag og onsdag i uge 8.