Elever vil ikke undervises

Når eleverne på Assens Skole møder ind tirsdag efter Påskeferien, vil de ikke undervises. Det sker i protest mod Mariagerfjord Kommunes forslag om at lægge Assens Skole ind under Mariager Skoles administration. En gruppe forældre peger på, at forslaget er

Lærerne på Assens Skole får deres sag for, når de starter undervisningen op efter påske. Eleverne vil nemlig ikke undervises, fordi Mariagefjord Kommune i sit forslag til en ny skolestruktur, vil lægge Assens Skole ind under Mariager Skoles administration.

Ifølge Folkeskoleloven kan små skoler lægges ind under større skolers administration. Men loven definerer også klart, hvad en lille skole er.

I Folkeskolelovens § 24 stk. 3 står der:

<i>"For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås små skoler, jf. § 55, stk. 1, i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150 elever og med beliggenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere."</i>

En gruppe forældre påpeger at der i dette skoleår er 221 elever på Assens Skole, at der bor 1.800 borgere i Assens by og 2.500 i hele skoledistriktet. Dermed, siger forældrene, vil en sammenlægning med Mariager Skole være ulovlig i henhold til Folkeskoleloven.

<b>Se historien i TV2/NORD kl. 19.30</b>