Eleverne på Vestbjerg Skole klarer sig bedre til afgangsprøven end elever på andre nordjyske skoler. Foto: Per Fran Paulsen

Eleverne er ikke overraskede: Vestbjerg Skole er bedst i Nordjylland

Hvis dit barn skal klare sig godt i folkeskolen, så er det ikke ligegyldigt hvilken, du vælger. En ny analyse viser, at elever på Vestbjerg Skole klarer sig bedst i Nordjylland.

Eleverne i 9.A på Vestbjerg Skole har engelsk undervisning, hvor de lige nu beskæftiger sig med klimaforandringer. Når klassen til sommer skal til afgangsprøve, så vil de sandsynligvis klare sig bedre end elever på andre nordjyske skoler, og det kommer faktisk ikke bag på eleverne.

- Det kommer ikke som en overraskelse. Vi har nogle utroligt engagerede lærere, som forsøger bedst muligt at forberede os alle til ungdomsuddannelserne. Vi mærker alle forventninger fra lærerne alt efter vores niveauer, siger Josefine Katrine Lynderup Krogsgaard, der går i 9. klasse på Vestbjerg Skole.

Læs også Se listen her: Hvor godt klarer dit barns skole sig?

KORA – Kommunernes- og Regionernes Analyse center – har på vegne af TV2 regionerne analyseret afgangsprøveresultaterne fra samtlige folkeskoler i Danmark. For at sammenligne skolerne har man undersøgt, hvordan fire forskellige elevprofiler klarer sig på skolerne. I Nordjylland viser analysen, at alle fire elevprofiler scorer de højeste karakterer til afgangsprøven på én og samme skole, og det er i Vestbjerg. Det er er altså både ressourcestærke og ressourcesvage elever, der klarer sig bedst på Vestbjerg Skole.

Jeg er stolt af alle elever. Jeg er ikke kun stolt af stolt af dem der scorer de højeste karakterer, men udvikling er det jeg er stolt af.

Karin Keller Albrechtsen, engelsklærer, Vestbjerg Skole

- Jeg er stolt af alle elever. Jeg er ikke kun stolt af dem, der scorer de højeste karakterer, men jeg er stolt af hele udviklingen. Og vi har mange elever, der udvikler sig voldsomt meget, siger engelsklærer Karin Keller Albrechtsen.

Skolelederen forklarer succesen med, at skolen har et internationalt udsyn, arbejder meget tværfagligt, har et godt forældresamarbejde, og så får eleverne at vide, at der er forventninger til dem.

- Det handler om, at eleverne på Vestbjerg Skole godt er klar over, at vi faktisk forventer noget af dem. Der skal arbejdes, for at man lærer noget, siger skoleleder Peter Rasmussen.

De forventninger kommunikerer lærerne ud til eleverne.

- Jeg sætter barren højt, men jeg er bevidst om ikke at drukne nogen, siger engelsklærer Karin Keller Albrechtsen.

Klasselokalet er afskaffet

Der lugter ikke af madpakker, når undervisningen går i gang, for de bliver spist i et opholdsrum. Vestbjerg Skole har afskaffet klasselokalerne på de ældste klassetrin. Her er det lærerne, der har deres egne lokaler. Eleverne kommer på besøg i Karin Keller Albrechtsens lokale, når de skal til engelskundervisning. Det øger indlæringen, mener man på skolen.

- For udslusningselever, synes jeg, det giver et fagligt fokus, og det giver noget arbejdsro herinde. Det her er ikke et lokale, hvor man fem minutter før undervisningen spillede bold op af væggen, siger engelsklæreren.

Også eleverne er glade for, at det er dem, der kommer på besøg hos læreren og ikke omvendt, selvom det også kan give en rodløshed blandt nogen elever.

- Jeg synes, det fungerer rigtig godt, fordi vi ligesom er på besøg hos lærerne. Vi opfører os pænt og ryder op efter os. Der er en anden form for ro i klassen. Hvis læreren kom på besøg hos os efter et frikvarter, hvor vi har rodet, så ville det nok være sværere at omstille sig, siger elev Josefine Katrine Lynderup Krogsgaard.

Skolelederen er ikke meget for at give gode råd til andre skoler, der klarer sig knap så godt. Men i Vestbjerg er mantraet, at der stilles krav til alle.

- Et 12-tal kan være nøjagtigt lige så godt som et 4-tal, for det handler om, at den enkelte elev skal leve op til sit potentiale, siger skoleleder Peter Rasmussen.

De fire elevprofiler

For at sammenligne, hvor gode skolerne er til at løfte sine elever, har KORA undersøgt, hvordan fire forkellige elevtyper klarer sig til 9. klasses afgangseksamen på skolerne. Her er elevprofilerne:

1. Julie. Hun er en pige med højtuddannede forældre, der tilsammen tjener 1 million kroner årligt. De bor i et hus, som de selv ejer. Julie går til håndbold. Afgangsprøvegennemsnit på Vestbjerg Skole: 11,15.

2. Mathias. Han bor hos sin mor og de bor til leje. Moren, der er pædagog, tjener årligt 300.000 kroner før skat. Mathias ser sin far en gang i mellem. Afgangsprøvegennemsnit på Vestbjerg Skole: 7,77.

3. Daniel. Han bor hos en plejefamilie og er blevet omsorgssvigtet af sine biologiske forældre. Plejeforældrene tjener til sammen 700.000 kroner årligt før skat: Afgangsprøvegennemsnit på Vestbjerg Skole 5,75.

4. Aliya. Hendes forældre er fra Somalia, men hun er født i Danmark. Familien bor til leje, og forældrenes indkomst på 600.000 kroner årligt kommer fra kontanthjælp og et ufaglært job. Afgangsprøvegennemsnit på Vestbjerg Skole: 8,12.