LIGE NU:

Ellemann giver direktør hug i vindmøllesag

Direktør i By- og Landskabsstyrelsen får påtale for stor støjfejl i sagen om testcenter for vindmøller i Thy.

Miljøminister Karen Ellemann (V) placerer nu aben for fadæsen om testcentret for kæmpevindmøller i Thy. Direktøren for By- og Landskabsstyrelsen Niels Christensen får en påtale for en stor fejl om støj.

Karen Ellemann blev mødt af massive protester, da regeringen fremlagde sine planer om at placere et nationalt testcenter for kæmpevindmøller i Østerild Plantage i Thy. Testområdet var ifølge planen 30 kvadratkilometer stort og skal have plads til fem-syv havmøller på op til 250 meters højde.

I november viste det sig, at der er begået "en alvorlig fejl" i sagsbehandlingen, hvor de forkerte støjgrænser er blevet brugt til at godkende testcentret.

Fejlen består i, at man i to tilfælde i den såkaldte
VVM-redegørelse af planerne har anvendt en grænseværdi for støj for spredt bebyggelse, hvor der i begge tilfælde burde have været anvendt grænseværdien for støj for områder til boligformål.

I redegørelsen fra Miljøministeriet viser det sig, at man
netop diskuterede, hvilke støjgrænser der var gældende.

-Miljøstyrelsen har beklageligvis ikke medvirket til at
sikre, at det blev be- eller afkræftet, om dette spørgsmål var relevant.

I et åbent samråd i sidste måned skulle Karen Ellemann
forklare, hvordan fejlen er opstået. Hun beklagede sagen flere gange.

-Der er sket en alvorlig - og jeg mener alvorlig - fejl, lød
det igen og igen fra miljøministeren.

Ansvaret for støjfejlen ligger hos By- og Landskabsstyrelsen, oplyser Karen Ellemann i en pressemeddelelse. Og derfor har Karen Ellemann via sin departementschef givet en påtale til direktør i By- og Landskabsstyrelsen, Niels Christensen.

Også Miljøcenter Århus får kritik, men da daværende
centerdirektør stoppede i juni, tager redegørelsen ikke stilling til hans ansvar.

Der er dog fortsat flertal for testcentret. I stedet skal der eksproprieres et mindre antal vindmøller i området, for at støjen fra testcentret ikke kommer til at overskride lovgrænserne.

/ritzau/