Foto: Nikolaj Thorngaard

En halv million til bedre lystfiskeri i Limfjorden

Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til at udvikle lystfiskerturismen ved Limfjorden.

Lystfiskeri er ikke bare lystfiskeri. Det er en oplevelse i særklasse, noget folk rejser efter - og ved Limfjorden skal den turistoplevelse nu udvides og styrkes.

Det er vedtaget, efter Limfjordsrådet for nylig modtog 500.000 kroner i støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Pengene skal bruges til at udvikle og promovere eksisterende erhverv, der har en forbindelse til lystfiskerturismen i området. Det kan nemlig være med til at skabe mange job og generere vækst også uden for den normale turistsæson.

Og Limfjordslandet har noget at byde på for lystfiskere - nogle af Danmarks bedste havørreder, åbne kyster og søer. Men der mangler nogle konkrete service- og oplevelsestilbud, før området kan blive en reel feriedestination for lystfiskere, påpeger Limfjordsrådet.

- På samme måde, som man på skiferier tilbydes en bred palet af services og oplevelsestilbud som skileje, liftkort, skiskole, guider med mere, skal turister ved Limfjorden tilbydes produkter relateret til lystfiskeri, fortæller projektleder Carsten Rømming Sørensen fra Limfjordsrådets sekretariat.

Derfor skal den guidebog, Limfjordsrådet udgav i foråret, "Lystfiskeri i Limfjorden", suppleres med flere muligheder for oplevelser.

- De senere år har der været en del fokus på lystfiskerturisme i Danmark, og i Limfjordslandet er der en stigende erkendelse af, at ”tematiseret turisme” potentielt kan være en god overlevelsesstrategi for de mindre samfund præget af fraflytning, fortæller Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet og fortsætter.

- Kommunerne i oplandet til Limfjorden arbejder målrettet på at skabe en ren og bæredygtig Limfjord. Til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den, tilføjer Jens Lauritzen.