Energibyen Frederikshavn

Vækstforum Nordjylland har svaret positivt på den første ansøgning om midler til at realisere planen om Energibyen Frederikshavn.

<b>Stor pulje</b>
Den halve million kroner fra Vækstforum Nordjylland kommer fra den pulje på i alt 170 mio. kr., som Vækstforum har til at skabe vækst og balance i den nordjyske region.

<b>Foranalyse</b>
Pengene er bevilliget til udarbejdelse af en foranalyse og til udvikling af en forretningsplan for Energibyen Frederikshavn.

<b>Demonstratorium</b>
Frederikshavn skal være "demonstratorium" - på samme tid en legeplads og et levende laboratorium, hvor Danmarks fremmeste energiteknologi bliver udviklet, afprøvet og demonstreret i fuld skala.
Energibyen Frederikshavn bliver et udstillingsområde for dansk energiteknologi ved at vise, at den rigtige kombination af energiteknologier kan forsyne verdens byer med udelukkende vedvarende energi.

<b>Spydspids</b>
Energiby-projektet har fået en kompetent spydspids. Tidligere Elsam-direktør, Peter Høstgaard-Jensen har sagt ja til posten som arbejdende bestyrelsesformand for Fonden Energibyen Frederikshavn, der er under stiftelse.

<b>Hvem han er</b>
Peter Høstgaard-Jensen er uddannet civilingeniør med speciale i kemi, og han har bl.a. været direktør for Nordkraft. Gennem årene har han desuden varetaget bestyrelses- og forretningsudvalgsposter, og han var en af ophavsmændene bag projektidéen.
"Frederikshavn som et levende energi-udstillingsvindue for en hel verden", som blev præsenteret på Energy Camp 06.
Han har siden været tilknyttet Vækstforum Nordjylland som energikonsulent og beskæftiger sig med erhvervsrådgivning og bestyrelsesarbejde.

- Peter Høstgaard-Jensen er med sit netværk, sin viden og 30 års erfaring indenfor el- og energibranchen et stort aktiv for projektet, udtaler borgmester Erik Sørensen.