03:40

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Energistyrelsen afviser kritik

Energistyrelsen har ikke ønsket at svare på TV2 Nords spørgsmål om skifergassagen, og vil heller ikke stille op til interview omkring kritikken.

Energistyrelsens pressechef har sendt TV2 Nord denne forklaring.

"Kære Per Harder (red. TV2 Nords journalist)

Som det også fremgår af spørgeskemaet, begrunder vi vores svar med, at der har været gennemført en VVM redegørelse for efterforskningsboringen i Nordjylland, som ligger til grund for den VVM tilladelse, som Frederikshavn Kommune har givet. Som led i denne VVM procedure har der været en 8 ugers offentlig høring af projektet.

Hertil kan tilføjes, at hvis Total ønsker at gennemføre en prøveproduktion i en eventuel fase to, vil der først skulle gennemføres endnu en VVM af den mulige påvirkning af miljøet og dermed endnu en offentlig høring. Hvis Total i en senere fase vurderer, at der er gjort et kommercielt fund, som de ønsker at indvinde, skal der før Energistyrelsen eventuelt vil kunne godkende en udbygningsplan først gennemføres en VVM redegørelse for indvindingsprojektet og de involverede produktionsboringer. Til denne VVM vil der også være tilknyttet en offentlig høring.

Mvh Ture"