Foto: Christian Henriksen

Enhedslisten klar med skifergas-pakke

Skifergas var et stort tema i valgkampen i Nordjylland. Enhedslisten fremsætter nu en "skifergaspakke" med tre beslutningsforslag i Folketinget.

Folketinget kommer i den kommende tid til at tage stilling til flere beslutningsforslag om skifergas. Det sker på baggrund af den omstridte prøveboring i Dybvad.

- Vi fremsætter nu to alternative forslag, som de øvrige partier kan vælge imellem at støtte. Det mest vidtgående forslag pålægger regeringen at bringe efterforskningsboringerne efter skifergas i Nordjylland til ophør og at indlede forhandling om et erstatningsbeløb til licenshaverne, siger Enhedslistens nye energiordfører Søren Egge Rasmussen og fortsætter:

- Det andet forslag tager afsæt i det billede, som talrige politikere har fremført, nemlig at der skal gennemføres en politisk behandling, inden der i givet fald sættes gang i en produktion af skifergas. Imidlertid har de hermed foregøglet, at der med den nugældende licens er indbygget en politisk behandling inden en indvinding kan igangsættes. Men den givne licens omfatter også en tilladelse til produktion af skifergas.

Søren Egge Rasmussen mener at de to forslag giver folketingets partier en chance for at fastslå, at en produktion i givet fald først kan igangsættes efter en ny politisk godkendelse.

- Endelig har vi et forslag, som slår fast, at den ansvarlige minister fremover skal informere Folketinget og dermed offentligheden på forkant, såfremt der indkommer nye ansøgninger om efterforskning til lands eller i kystområder, samt at licenser i første omgang alene gives til efterforskning, hvorved licenshavere så efterfølgende skal søge igen om licens til egentlig produktion, siger energiordføreren.

Beslutningsforslag

Se de tre beslutningsforslag fra Enhedslisten her