Er 1+1 = 2?

Otte nordjyske kommuner har fået tre millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til uddannelse af matematikvejledere. Det skulle gerne hæve elevernes karaktergennemsnit i matematik.

Der skal fokus på matematikundervisningen på de nordjyske folkeskoler. Derfor skal 86 nuværende matematiklærere nu selv på skolebænken og uddannes til matematikvejledere.

Alle skoler har i forvejen læsevejledere, der med succes har været med til at understøtte elever med udfordringer i at læse og skrive. Med matematikvejledere vil de otte nordjyske kommunerne nu også styrke alle elevers matematikkundskaber.

I nogle nordjyske kommuner ligger karaktergennemsnittet i matematik for afgangsprøven i 9.klasse under landsgennemsnittet.

- Det er væsentligt for os at løfte alle elevers faglige niveau i matematik. Ved at uddanne flere vejledere giver det os en mulighed for at løfte det faglige miljø rundt omkring på skolerne, og ad den vej sprede den nyeste viden om læring til alle vores matematiklærere, siger skolechef i Frederikshavn Kommune, Vibeke Post

Det er University College Nordjylland (UCN), der står for uddannelsen af matematikvejlederne, som bliver på pædagogisk diplom-niveau.

- Vi glæder os meget over at kunne lave en så samlet regional uddannelsesindsats omkring matematik i folkeskolen. Vi er meget optagede af, at understøtte den faglige opkvalificering i folkeskolerne, som reformen kræver. Med matematikvejleder-uddannelsen kan vi være med til at understøtte det faglige løft, der skal ske på skolerne og dermed være med til at sikre, at den faglige stafet bæres videre ud hvor det gør en forskel for elever og lærere, siger områdedirektør på UCN, Kristine Fooken.

De tre millioner kroner til projektet kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som i 2013 donerede en milliard til den danske folkeskole, herunder efteruddannelse af lærere og udvikling af nye undervisningsmetoder.

Nu får op imod 100 nordjyske folkeskoler og flere tusinde nordjyske skoleelever altså glæde af de penge.

Matematikvejleder


  • Det er planen, at de første færdiguddannede matematikvejledere er klar på skolerne i januar 2016
  • De otte deltagende kommuner er: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Aalborg, Rebild, Thisted, Mariagerfjord og Morsø