Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kulegraver EBH-fonden

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i dag offentliggjort, at styrelsen har besluttet at gennemføre en granskning af EBH-fonden.

Meningen med undersøgelsen er, at klarlægge årsagen til fondens økonomiske problemer. Det vil blandt andet blive undersøgt, om der er sket overtrædelser af loven om erhvervsdrivende fonde.

Som TV2/Nord tidligere har afsløret har fondens økonomi været blandet sammen med den daværende EBH-banks. Derfor vil fondens administration og ledelse også være i søgelyset.

Undersøgelserne af fonden forventes afsluttet sidst i oktober, hvorefter granskningsmanden, Advokat Carsten Fode, skal aflevere en rapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal herefter tage stilling til sagens videre forløb.

Forsiden lige nu