Ernst Trillingsgaard valgt

Ernst Trillingsgaard, direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center er blevet genvalgt til en ny 2-årig formandsperiode for de nordiske koncerthuse.

<b>Foreningens medlemmer</b>
Foreningen omfatter de 18 største koncerthuse i Danmark, Finland, Sverige, Grønland og Norge.

Øvrige medlemmer i bestyrelsen er Oslo Konserthus og Stockholms Konserthus.

<b>Færøerne nyt medlem</b>
Ved årets generalforsamling blev det besluttet, at optage et nyt og det hidtil mindste medlem nemlig Nordens Hus i Thorshavn på Færøerne.

<b>Formålet</b>
Nordisk Konserthusråd har til formål at varetage og fremme de nordiske koncerthuses fælles interesse inden for det faglige, arrangementsmæssige og økonomiske område.

Medlemmer er forpligtiget til at samarbejde om at fremme kulturlivet i Norden.