LIGE NU:

EU - historisk set

Udstilling om 50 års afgørende begivenheder i EU på danske avisforsider

Alle med interesse i De Europæiske Fællesskaber - EU - har fra mandag den 3. december mulighed for at dykke lidt dybere ned i, hvordan udviklingen gennem de seneste 50 år er foregået.

I Aalborg Kongres & Kultur Center opstilles en plancheudstilling "Fra De Seks til de 27", hvor man med udgangspunkt i en række avisforsider og tekster sætter fokus på nogle afgørende begivenheder fra oprettelsen af Fællesmarkedet til i dag.

De Europæiske Fællesskabers historie er en beretning om, hvordan samarbejdet om en toldunion mellem seks lande udviklede sig til Den Europæiske Union af foreløbig 27 lande - som svar på de store udfordringer i et Europa og en verden i stadig forandring.