EU-støtte til CO2-lagring

Det store kulfyrede kraftvarmeværk, Nordjyllandsværket, satser på penge fra EU til at gemme CO2 i jorden.

EU afsætter 55 milliarder kroner til at opføre de første demonstrationsanlæg til CO2-lagring i undergrunden. Her håber Nordjyllandsværkets ejer, det svenske Vattenfall, at hente milliarder til kraftværket, skriver Ingeniøren.

I forbindelse med vedtagelsen i sidste uge af EU's energi- og klimapakke blev der afsat en teknologipulje på de 55 milliarder kroner. De fleste skal sætte gang i offentligt-private partnerskaber om opførelse af op til 12 europæiske anlæg til lagring af CO2.

Anlæggene skal sikre miljømæssig forsvarlig geologisk lagring af kuldioxid på EU's område. Dermed rykker lagring af CO2-forurening i den danske undergrund et stort skridt nærmere. Vattenfall arbejder i forvejen målrettet mod at kunne pumpe CO2-partikler ned i jorden ved Birkelse i Nordjylland, fremfor at sende dem ud i luften, fra år 2013. Og et tilskud fra EU er kærkomment, fortæller kommunikationschef Marianne Reedtz Sparrevohn fra Vattenfall.

- Nordjyllandsværket bliver svært at komme uden om, når EU skal udvælge sine samarbejdspartnere til demonstrationsprojekterne, siger hun til bladet.

Hun fremhæver værkets høje energieffektivitet, og at værket ligger klos op ad velegnede lagringsfaciliteter i undergrunden.

- Vi er langt henne med de seismologiske undersøgelser og kan have et demonstrationsanlæg i drift allerede i 2013. Så kan vi vise verden et kulkraftanlæg, der ikke alene er verdens mest energieffektive, men også det første i verden, der lagrer sin CO2-forurening i undergrunden, siger Marianne Reedtz Sparrevohn.

Kulkraften ventes under massivt i fremtiden på grund af klimadebatten. Det er i den sammenhæng, at lagring af CO2 kan blive en livsnødvendighed for sektoren.