LIGE NU:

Få det bedste ud af eleverne: Giv de unge MOT

På Mejlby Efterskole arbejder man lige nu med det norske koncept MOT.

Konceptet MOT, der på dansk betyder mod, startede i Norge i slutningen af 90'erne. Det var fire idrætsudøvere, der fik idéen.

Det handler kort fortalt om at give unge mennesker mod. Mod til at hvile i sig selv og mod til at tage sine egne beslutninger. Og vigtigst af alt er det modet til at sige "nej".

Konceptet blev kort efter sin opstart rullet ud på norske skoler og idrætsklubber, hvor MOT-informatører kom ud og underviste unge mennesker med håbet om at påvirke dem i en positiv retning.

Det har været en succes, og derfor er konceptet også kommet til Danmark.

Det er i udskolingen, altså 7. til 9. klassetrin, at MOT-informatører kommer. Typisk kommer informatøren forbi klassen mellem fem og seks gange i løbet af et år i den skemalagte undervisning.

FAKTA

Og det virker. Flere rapporter fra Norge har dokumenteret den forskel, det gør for de unge. De unges psykiske velbefindende bliver bedre, og det ser også ud til, at de bliver bedre til at sige fra overfor rygning.

Undervisningen foregår ved, at en MOT-informatør, sørger for en dialog i klassen samt rollespil og øvelser.

Informatøren er ofte en, der kan ses som en rollemodel enten fra sports-, musik-, eller erhvervslivet som er blevet oplært i MOT. Tit er det en person, der på den ene eller anden måde selv er gået efter sine drømme - også selvom der har været modstand. 

MOT arbejder ud fra 4 principper