LIGE NU:

Få en sikker Sankt Hans

Beredskabsforbundet giver her gode råd om hvordan den traditionelle bålfest kan afholdes, så det er sikkert både for tilskuerne og for naturen.

Mandag den 23. juni er det Sankt Hans aften, og over hele landet vil bål blive tændt.

De seneste dages regn har gjort naturen lidt mere fugtig og våd, men der er stadig grund til at være utrolig påpasselig. Det kan hurtigt gå galt.

Nyttige råd, som bør følges:

- Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.

- Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald.

- Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god ide at flytte bunken på dagen.

- Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bunken vælter, mens den brænder.

- Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.

- Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.

- Sørg for at bålet er helt slukket, når du forlader det.

- Hav en vandslange, ildslukker og/eller branddasker liggende.

Sådan får du det bedste bål:

- Sørg for at alt materialet til bålet er så tørt som muligt. Vådt træ brænder dårligere, da fugten i træet skal fordampe, før det antænder.

- Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene.

- Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne. Det er vigtigt for et godt resultat, at du bruger små og tørre træstykker, da der skal gå ild i det øvrige brænde via de mindre stykker træ, inden hele kernen brænder ud!