Får man løn i corona-karantæne?

Det er ikke sikkert, man er berettiget til løn, når man er i karantæne på grund af coronavirus. Chefjurist gennemgår reglerne her.

Skulle det ske, at man kommer i corona-karantæne, er det rart at vide, om man har ret til løn i de 14 dage, man er isoleret. Chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Peter Nisbeth, forklarer det. Det skriver Fagbladet 3F.

- Hvis du tager på ferie til for eksempel Tenerife, kan du ikke blive fyret fra dit job, hvis du bliver tilbageholdt i karantæne og derfor ikke kan møde på arbejdet efter ferien. Karantænen vil blive vurderet som ”force majeure”, og hermed er du uden skyld i den situation, du befinder dig i.

- Du kan ikke regne med at få løn i de dage, hvor du bliver væk fra dit arbejde ud over ferieperioden.

Anderledes ser det ud, hvis nogen tæt på, er testet positiv med coronavirus.

- Hvis en nær pårørende sættes i karantæne, fordi vedkommende bor sammen med én, der er blevet smittet med corona, må det formentlig sidestilles med, at man selv er syg, og man er hermed berettiget til løn i karantæneperioden.

Læs også Flere aflysninger på grund af fare for coronasmitte

Hvis man tager på ferie til lande, som sundhedsstyrelsen fraråder, får man højst sandsynligt ikke løn.

- Hvis du mod myndighedernes anvisning alligevel tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold.

Karantæne i forbindelse med en arbejdsrelateret rejse

- Ja, hvis du er sendt af sted på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i karantæne på grund af smittefare, har du krav på at få din løn i karantæneperioden. Her har arbejdsgiveren ansvaret, da det var vedkommende, der traf beslutningen om at sende dig afsted på tjenesterejse.

Hvis arbejdsgiveren sender dig hjem på grund af frygt for smittefare

- Så skal din arbejdsgiver betale din løn. For her vurderer arbejdsgiveren på egen hånd – uden om myndighedernes anvisninger, at der er en risiko, og det må være for egen regning.

Hvis ikke går på arbejde, fordi man selv er bange for at blive smittet

- Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn.