Foto: TV2/Nord

Færre er uden job

Færre borgere i Aalborg Kommune er i dag uden job end for to år siden.

Det er beregninger fra Beskæftigelsesministeriet, der viser, at andelen på offentlig forsørgelse i Aalborg er faldet fra 2012 til 2013. Der er sket et fald på en procent. Fra 18 procent til 17 procent.

- Udover at det er godt for den enkelte borger at være i job, betyder det mere luft i kommunens samlede økonomi. De penge skulle jo ellers findes på andre områder f.eks. børnepasning, ældrepleje eller folkeskolen, siger rådmand Mai-Britt Iversen (Soc.Dem.)

Aalborg Kommune sparer lidt over en kvart milliard kroner som følge af, at færre borgere er på offentlig forsørgelse.

Næst efter København er Aalborg den af de store byer i Danmark, der har den laveste andel af borgerne på offentlig hjælp.