Foto: Ivan Hansen (arkiv)

Færre ledige i Nordjylland

Ledigheden er faldet i næsten alle kommuner i Nordjylland.

Ledighedstallet er faldet markant i Nordjylland det seneste år, og det ser ud til at fortsætte. I september faldt ledigheden med 2,8 procent. Hvilket svarer til 378 færre ledige nordjyder på et år.

- Det er positivt, at ledigheden bliver ved med at falde. Men arbejdsstyrken falder også, og vi skal være opmærksomme på risikoen for begyndende mangel på arbejdskraft i enkelte brancher, siger Egon Sørensen, formand for Beskæftigelsesrådet Nordjylland.

Ledigheden er i absolutte tal faldet mest i Jammerbugt, hvor 139 er kommet ud af ledighedskøen siden september sidste år. Det vil sige et fald på cirka 17,6 procent. Procentvis er Læsø til gengæld faldet mest med hele 20,7 procent. Dette fald dækker dog kun over seks personer.

I Aalborg Kommune er ledigheden steget med 4,8 procent, og det svarer til 272 flere ledige på et år. På Mors er ledigheden steget med 11,4 procent, men det dækker dog alene over 40 flere fuldtidsledige.

Med endnu et fald i ledigheden for både mænd og kvinder, har ledigheden nu været uafbrudt faldende for mændene i fire år og for kvinderne i to år og en måned. Den samlede ledighed i Nordjylland har været uafbrudt faldende i tre år og 11 måneder.

Ledighedsprocenten er højest for både mænd og kvinder under 30 år. Kvinder i aldersgruppen 25-29 år er højst med en ledighedsprocent på 9,8 procent. Mændene har også højest ledighed i aldersgruppen 25-29 år med en ledighed på 7,4 procent.