LIGE NU:

Færre på sygedagpenge i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har ydet en særlig indsats for at mindske antallet af dygedagpengemodtagere - og indsatsen er lykkedes.

Siden januar 2007 har Frederikshavn Kommune oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Kommunen har forsøgt at mindske antallet.

Et fald på 38 procent i antallet af borgere, der er sygemeldt mere end 52 uger og et fald på 11 % for korterevarende sygemeldte er det konkrete resultat af indsatsen.

- Vi har opbygget en meget velfungerende sygedagpengeafdeling, hvor vi har styrket vores betjening af de sygemeldte, og sideløbende med dette, har vi valgt at samarbejde med andre aktører i forhold til de sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end 52 uger, fortæller Jørn Larsen, der er formand for kommunens arbejdsudvalg.

I april 2008 var der 330 borgere, der havde været sygemeldt i mere end 52 uger. I april 2009 var antallet nede på 206 sygemeldte. De samme tal for kortere sygdomsperiode var henholdsvis 835 sygemeldte for 2008 med kortere sygdomsperiode og 741 for 2009. Omregnet til årsudgifter udgør faldet 30 mio. kr, så motivationen for projektet har ikke været svær at finde

- Det har stor betydning for den enkelte sygemeldte, at vide, hvad fremtiden bringer, og for kommunen er den økonomisk side af sagen også af stor betydning i en tid med meget stramme budgetter, siger Jørn Larsen.