LIGE NU:

Færre sild men flere torsk fra Nordsøen

Kvoten for torsk forhøjes med 30%, makrel med 17% og rødspætter med 13%. Til gengæld nedsættes kvoterne for sild med 15%, samt sej, kuller og hvilling med 7 - 15%. Det gælder den del af Nordsøen som EU deler med Norge. For Skagerak nedsættes sildekvoten m

Flere torsk, makrel og rødspætter
Danske fiskere får til næste år væsentligt bedre fangstmuligheder for torsk og rødspætter i den del af Nordsøen, som EU deler med Norge.
Kvoten for torsk forhøjes med 30 procent, mens kvoten for rødspætter forhøjes med 13 procent, oplyser fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), efter at EU og Norge onsdag har indgået den årlige aftale.

- Kvoteforhøjelserne er udtryk for, at genopretningsplanerne for bestandene af torsk og rødspætter fungerer godt, siger fødevareministeren.

Færre sild, sej, kuller og hvilling
Danske fiskere får også forhøjet kvoten for makrel med 17 procent, mens kvoterne for sej, kuller og hvilling - som er mindre vigtige for de danske fiskere - sættes ned med mellem 7 og 15 procent.
Kvoten for den mere vigtige sild sættes også ned med 27 procent i Skagerrak og 15 procent i Nordsøen.

Kompensation med atlantisk sild
Danske fiskere får dog kompensation ved, at kvoten er sat op på det mere nordvestlige fiskeri efter den såkaldte atlantiske sild.

Forhåndstilsagn om tobiskvoter
Ligeledes står industrifiskerne til at få større forhåndstilsagn om tobiskvoter, når fiskeriet går i gang til foråret.

- Der er ikke noget, Norge sætter sig imod, men størrelsen skal aftales i EU-kredsen, siger Eva Kjer Hansen.

Bestanden må ikke udhules
Kvoteforhøjelsen på torsk følges op af skrappere foranstaltninger til at sikre, at bestanden ikke udhules, ved at ungfisk går til spilde.

Områder lukkes
EU og Norge er enedes om at lukke områder midlertidigt for fiskeri, hvor der optræder mange, små torsk, så de får lov at vokse sig store.

High grading
EU vil også følge et norsk forbud mod såkaldt "high grading". Det er praksis, der består i, at fiskerne smider små fisk, som ellers er over mindstemålet, ud igen for at optimere værdien af deres kvoter ved kun at tage de store og mere værdifulde fisk med i land. Fiskene dør for det meste, når de engang har været i trawlene.
Ligeledes har EU forpligtet sig til at overveje et totalt forbud mod udsmidning af fisk i 2012, når hele fiskeripolitikken skal revideres.

Såfremt fiskerne fra EU og Norge har opfisket 90 procent af torskekvoten inden 15. november næste år, så vil de som følge af aftalen være forpligtede til at anvende selektive fiskeredskaber, der sorterer uønsket bifangst af torsk væk, så de ikke kommer i trawlet og dør.