Færre skal være syge hos Siemens Wind Power

Siemens Wind Power vil nedbringe sygefraværet til 4,5%. Aalborg Kommune bakker projektet op med kr. 770.000.

<b>Projekt om sygefravær</b>
Siemens Wind Power, Blades forsøger sig med et konkret projekt, der med en systematisk indsats skal styrke støtten til de medarbejdere, som er plaget af sygdom og fravær.

<b>Ansætter socialrådgiver</b>
Virksomheden har med hjælp fra kommunale støttekroner pr. 1. august ansat en socialrådgiver, der det næste halvandet år skal arbejde aktivt med at sætte fokus på sygefraværet - på en måde så det sker i harmoni med virksomhedens kultur.

Miljøkoordinator Jens Bredahl på Siemens Wind Power, Blades, forklarer:
- Vi skræddersyr vores egen model. Vi har en unik kultur på Siemens, så vi kan ikke bare kopiere, hvad andre har gjort. Det skal passe til os - til hvem vi er.
Jens Bredahl har stået i spidsen for udviklingsarbejdet i forbindelse med projektet og ansøgningen til Det Lokale Beskæftigelsesråd, der sikrede 770.000 kr. i støtte.

<b>Samtale fremmer forståelsen</b>
Projektet indebærer for eksempel, at virksomheden indtager en aktiv rolle, hvis en medarbejder bliver syg. Varer fraværet over ti dage, eller har medarbejderen meget fravær, så tager den nærmeste leder en snak med medarbejderen. Ikke for at lege politimand. Tanken bag er derimod at få klarlagt årsag til fraværet og dets længde og få aftalt, hvad både virksomhed og medarbejder kan gøre for at reducere fraværet fremover.

<b>Time out</b>
Det er også muligt at leder og medarbejder tager en såkaldt Time Out samtale - en uformel snak. Formålet hermed er proaktivt, det vil sige, at man forebygger de situationer, som man kan forudse måske vil give fravær.
Den slags samtaler kræver naturligvis, at medarbejdere, tillidsfolk og ledere er klædt på til at håndtere dem, ellers virker de ikke. Og det er blandt andet det, som den nyansatte socialrådgiver skal være med til at tage hånd om, når hun starter 1. august. En anden opgave bliver at få implementeret de procedurer for sygefravær og arbejds-fastholdelse, som Siemens Wind Power allerede har udarbejdet i en folder.

Miljø-koordinator Jens Bredahl siger:
- Når projektperioden lakker mod enden i slutningen af 2009, så skal procedurerne være indarbejdet i virksomhedskulturen på en måde, så de er en naturlig del af den daglige drift.

<b>Fravær marginaliserer</b>
Baggrunden for hele projektet skal findes i, at Siemens Wind Power, Blades har oplevet et stigende sygefravær - især det længerevarende sygefravær er steget. Det bekymrer virksomheden, fordi meget tilgængelig viden viser, at jo længere tid folk er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere bliver det at få dem tilbage i arbejde igen.

- Vi vil sikre, at den enkelte medarbejder kan fastholdes i job længst muligt og modvirke de lange sygdomsperioder, siger Jens Bredahl.

<b>Tilsidesætter ikke</b>
Han understreger, at hverken projektet eller de nye procedurer, det skal implementere, på nogen måde kan tilsidesætte gældende lov, regler og overenskomster.

Forsiden lige nu