Foto: TV2/Nord

Falck kører ambulancen fire år mere

Regionsrådet har besluttet, at regionen indgår kontrakt med Falck om varetagelsen af både den akutte ambulancekørsel i Region Nordjylland og kørsel med liggende patienter fire år fremover.

Regionsrådet behandlede på sit møde den 12. maj resultatet af ambulanceudbudet og anbefalede, at der indgås kontrakt med Falck Danmark A/S om varetagelse af ambulancetjenesten i Region Nordjylland i fire år fremover.

- Det sikrer den stabilitet vi ønsker for ambulancekørslen i regionen. Falck var de eneste, der afgav et tilbud, og vi har fundet frem til en fornuftig aftale, hvor regionen får langt større indsigt i kørselsmønsteret og dermed flere styringsmuligheder end tidligere, siger Per Christiansen, direktør for sygehuse og psykiatri.

Falck var den eneste tilbudsgiver på ambulancekørslen i Nordjylland.

<b>To udbud</b>
Regionens udbud af den overordnede præhospitale indsats har været delt i to særskilte udbud, hvoraf udbud af ambulancetjenesten udgør den ene del, hvor Falck som sagt vandt udbuddet.

Den anden del er udbud af regionens liggende patienttransport. Liggende patienttransport betyder blandt andet kørsel af patienter mellem sygehuse uden udrykning. Falck har indtil nu udført både ambulancekørsel og patienttransport for Region Nordjylland under samme kontrakt.

Fem tilbudsgivere er tidligere blevet prækvalificeret til at byde på liggende patienttransport. Det var dog kun Beredskabscenter Aalborg og Falck Danmark A/S, der endte med at byde på opgaven.

Den liggende patienttransport har været udbudt i fire geografiske "pakker" centreret omkring regionens sygehuse og Regionsrådet anbefalede, at tildele Falck opgaven.

- Falck afgav det for regionen økonomisk mest fordelagtige tilbud på samtlige fire delaftaler, siger Per Christiansen.
De nye kontrakter for ambulancetjeneste og liggende patienttransport forventes at træde i kraft 1. april 2010 og med en varighed af fire år.