LIGE NU:

Falck skal drive lægeklinikker for Region Nordjylland

Region Nordjylland må opgive at få nye læger til at overtage praksisser i Thy. Det skal Falck i stedet.

Fremover er det Falck, der skal sørge for, at borgerne i Thy og omegn kan få lægehjælp.

Fra 1. september skal Falck drive to regionsklinikker i mindst to år for Region Nordjylland, som har måttet opgive at finde afløsere for de praktiserende læger i området, der går på pension.

- Det har været forsøgt at finde afløsere gennem længere tid, fordi lægerne har nået en moden alder, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Men heller ikke de praktiserende lægers organisation, PLO, har kunnet finde frem til læger, der var interesseret i at flytte til Nordjylland og drive praksis. Derfor er regionen tvunget til at vælge en anden løsning.

- Derfor har vi valgt at gøre det på denne her vis. Det er vores ansvar at sørge for lægedækning, og denne gang har vi været nødt til at finde en ekstern partner til at drive regionsklinikkerne, siger regionsrådsformanden.

Ulla Astman havde egentlig hellere set, at praktiserende læger havde overtaget klinikkerne på almindelig vis, men det kunne ikke lade sig gøre, og de to regionsklinikker sikrer, at borgerne i Thy har fuld adgang til lægehjælp, siger Ulla Astman.

- Falck har garanteret os, at der vil være en gruppe af læger, der vil sikre lægedækningen i området, siger hun.

Region Nordjylland står allerede selv for driften af en regionsklinik i Kaas, men har altså denne gang valgt at overlade det daglige ansvar til Falck. Det er første gang, det sker.

Ulla Astman understreger, at løsningen med regionsklinikker ikke hænger sammen med forårets lægekonflikt, for overvejelserne har stået på længe. Aftalen med Falck er ikke dyrere for regionen end at drive klinikkerne selv.

En regionsklinik placeret i Hurup erstatter et praksiskompagniskab i Koldby, og en regionsklinik placeret i Thisted erstatter en solopraksis i Hanstholm. Tilsammen har de to praksis haft 4469 patienter tilknyttet.

Nogle borgere vil få længere afstand til lægen og andre kortere, end de har i dag. Det gælder især borgere i Hanstholm, der skal køre til Thisted, omkring 20 kilometer. Det ærgrer regionen, men det var den eneste mulighed, lyder det.

Region Nordjylland stiller bygning og telefon til rådighed for lægerne, men resten af etableringen af lægehusene og driften skal Falck Healthcare stå for.

Falck driver i forvejen 120 mindre sundhedscentre i Danmark med forskellige behandlingsformer.