Det aggressive insekt Thrips Palmi trives under de lune forhold i væksthuse og kan ødelægge grøntsager og krydderurter. Foto: Ivan Johan Hansen

Farlig flue er fløjet

NaturErhvervstyrelsen har ikke fundet flere af de små planteskadedyr Thrips palmi i den kontrol, man gennemførte efter fundet af den lille bisse i et nordjysk gartneri.

Styrelsen har netop afsluttet kontrollen hos de gartnerier, der har modtaget planter fra den leverandør, som oprindeligt var mistænkt for at sprede smitten til Danmark.

NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende undersøgt 22 gartnerier, udover det oprindelige nordjyske gartneri, hvor en af styrelsens plantekontrollører først fandt de små insekter Thrips palmi eller palmetrips.

- Fund af palmetrips kan have rigtigt store økonomiske konsekvenser for gartnerier og væksthuse, fordi virksomhederne kan blive tvunget til at destruere deres planter, så skadedyrene ikke bliver solgt videre. Derfor er vi selvfølgelig også rigtigt glade for, at vi ikke har fundet flere palmetrips i andre gartnerier, siger Kristine Riskær, som er enhedschef i NaturErhvervstyrelsen.

Det nordjyske gartneri, hvor en plantekontrollør fandt palmetrips, havde fået krydderurter med palmetrips fra et udenlandsk gartneri.

NaturErhvervstyrelsens kontrol har derfor fokuseret på andre gartnerier i Danmark, som har fået planter fra samme udenlandske gartneri. Der er fundet andre trips-arter på flere af gartnerierne, men laboratorieundersøgelser har vist, at det udelukkende er trips, som er almindelige i Danmark, og ikke har de samme alvorlige konsekvenser for gartnerierne.

Lille bisse

Læs mere om den farlige Thrips Palmi her