LIGE NU:

Finanslov påvirker private dagplejere: - Vi bliver ringere stillet

Med finansloven kommer der nye regler for at drive private daginstitutioner. Aftalen bekymrer de private dagplejere i Aalborg og landet over.

Med finansloven 2021 kommer der nye regler for at drive privat daginstitution. Regeringen og dens støttepartier har blandt andet besluttet, at alle nye institutioner fremover skal være selvejende, hvor et eventuelt overskud ikke kan trækkes ud, som det er tilfældet nu. 

quote - For børnene skal aftalen ikke betyde noget. Men jeg er ikke sikker på, at de kommer på alle de ture, de er vant til.

Majbritt Holm, privat børnepasser, Nørresundby

Samtidig kommer der også ændringer i forhold til normering samt justering af lønniveau, så de offentlige og private matcher.

- Det kommer i første omgang til at betyde, at vores normeringer bliver ændret fra fem børn til fire, siger Majbritt Holm, formand for de private dagplejere i Aalborg.

- Det vil sige, at vi bliver ringere stillet i forhold til en kommunal dagpleje økonomisk, siger Majbritt Holm, og henviser til, at tilskudsprocenten blive nedjusteret.

Derfor har Landssammenslutningen af foreninger for selvstændige børnepassere sendt et åbent brev til politikerne, hvor de gør opmærksomme på de problemer, de mener den nye aftale vil medføre.

Åbent brev til aftaleparterne bag den nye aftale om minimumsnormeringer:

Aftalen skal blandt andet forhindre, at der bliver trukket overskud ud af private daginstitutioner, hvor der tidligere har været problemer på det sociale område.

Majbritt Holm mener også, at det er fair, at man ønsker at lukke huller i systemet, der kan udnyttes.

- Det er vi også enige i. Men vi er jo bare enkelte mennesker, som får en lønning, og den har vi valgt at bruge på de børn og forældre, vi får ind, siger hun.

For Majbritt Holm, der også selv er børnepasser, kan konsekvenserne betyde færre aktiviteter ud af huset.

- For børnene skal det ikke betyde noget. Men jeg er ikke sikker på, at de kommer på alle de ture, de er vant til, siger Majbritt Holm.

Hun er usikker på, hvad den økonomiske del af aftalen får af betydning for hendes fremtid som privat børnepasser.

- Vi har ikke fået de præcise tal endnu, så jeg må afvente og tage den derfra.

Andre roser aftalen

Fagforeningen FOA, som repræsenterer mange af de offentligt og kommunalt ansatte, mener, at aftalen er god, og kalder det en sejr.

- Vi får i fremtiden større sikkerhed for at penge, der gives til at passe på og udvikle vores yngste, går til formålet. Det er også en kæmpe sejr for FOA, som sammen med andre aktører i årevis har sat fokus på området, siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Aftale: Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler

En anden interesseorganistation, Dansk Industri, er kritiske over for aftalen, som de mener vil gå ud over forældrenes selvbestemmelse samt den geografiske og pædagogiske spredning af daginstitutionstilbuddene.