LIGE NU:

Fiskere redder deres levebrød

Muslingefiskere har flyttet 1000 tons muslinger for at undgå døde muslinger.

Limfjorden lider i sommervarmen og de første tegn på iltsvind har vist sig.

Et af tegnene er at Limfjordens muslinger, der ikke kan bevæge sig væk fra de iltfattige områder dør.

Det vil en række nordjyske muslingefiskere forhindre, og de har derfor flyttet hele 1000 tons muslinger i Thisted Bredning fra 11 meter og over til syv meter dybt vand.

Når muslinger flyttes er det ellers regler at de skal flyttes længere væk fra udgangspunktet, end det er tilfældet i Thy. Men Centralforeningen for Limfjorden har fået dispensation af Naturstyrelsen.

- Det er noget helt nyt, at vi må det. Vi har fået lov til at flytte 2000 tons, men måtte altså stoppe halvvejs, siger Benny Andersen, der er formand for foreningen.

Det er nemlig blevet for varmt, og så vil det skabe yderligere iltsvind at flytte de mange muslinger.

Den halvdel som fiskerne nåede at flytte, har det dog rigtig godt. Det viser undersøgelser fra Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors som har lavet målinger ved muslingerne både før og efter flytningen.

Fiskerne i foreningen er gået sammen om at holde udgifterne til redningen af deres levebrød.