LIGE NU:

Fiskerne ved Thorupstrand truet på levebrød af trawlere

Thorupstrand-fiskerne fra TV2serien "Gutterne på Kutterne" er sure. De føler sig alvorligt truet på levebrødet af store hollandske bomtrawlere.

De nordjyske kystfiskere er i oprør, fordi hollandske fiskere efter deres mening fisker så hårdt i Skagerrak, at det ødelægger fiskeriet for de lokale kystbåde.

Jan Olsen viser på mobiltelefon-app’ en, Vessel Finder, hvordan de hollandske fiskerbåde ligger tæt i Skagerrak og fisker løs – og efter deres mening langt over de tilladte kvoter.

- Man bliver lidt sur, for vi andre holder os til vores fangstområder og får ikke lov t il noget som helst, siger Jan Olsen.

TV2serien om de unge fiskere i Thorupstrand har gjort stranden til en turistmagnet. Turisterne kommer fra hele landet for at se stjernerne blive trukket på land. Men bag facaden er livet knap så glamourøst.

- De hollandske bomtrawlere er kommet tilbage. De var her også i firserne, og nu er vi bange for, at vi snart ikke har noget levebrød længere, siger Jan Olsen.

De hollandske fiskere har kun ret til at fange en lille kvote på 1700 tons rødspætter i Skagerrak. Her regnes fisken for at være bedst. Til gengæld må de fange næsten 50.000 tons rødspætter i det mindre attraktive Nordsøen. Det åbner ifølge kystfiskerne i Nordjylland mulighed for at flytte rundt med fangsterne på papiret.

- På papiret flytter de fisk fra farvand til farvand. Det er nemmest at sige det sådan. De store hollandske trawlere fisker typisk i Skagerrak fra marts til november eller december, og det siger sig selv, at der ikke er økonomi i at ligge i samme farvand med ret til kun en lille kvote i så lang tid, siger Jan Olsen.

De lokale kystfiskere i Thorupstrand, Hirtshals og Hanstholm har ikke selv mulighed for at sejle til farvande i udlandet for at fiske stort.

-Det er vi alt for små til. Det er os, der taber, mens de store ligger og slæber i havbunden og fanger stort ind, siger Jan Olsen.