Fiskeslamforurening i Skagen Havn

Store mængder fiskeslam flyder ovenpå vandoverfladen i Skagen havnebassin. Beredskabscenter ved endnu ikke hvor slammet kommer fra.

Beredskabscenteret i Skagen har brugt formiddagen 2. Pinsedag på at samle fiskefedt op i havnebassinet.

- Det er ret store mængder, men vi har fået samlet meget op og har fået inddæmmet det med en flydespærring, fortæller indsatsleder Tage Ørberg fra Skagen Beredskabscenter.

Fiskeslammet bliver dog stadig udledt et sted under vandoverfladen, men beredskabscenteret har ikke fundet synderen endnu:

- Det kan godt være fra et regnvandssystem, hvor en båd via noget afvanding fra kajen er kommet til at lede fiskeslammet ud i havnebassinet, men det burde bare være sorteret fra. Så jeg tror mere på, at det er et brud på en udløbsledning fra Fiskernes Fiskeindustri, der ligger ude i havet, fortæller Tage Ørberg.

Næste skridt for beredskabscenteret er måske at sende dykkere ned i bassinet, for at finde et eventuelt brud på en udløbsledning.

Forsiden lige nu