04:24

Ved studiestart er der flere studerende på AAU, der har et lavt karaktergennemsnit. (Arkiv) Foto: Pernille Leftes

1 af 2

Flere AAU studerende har lavt gennemsnit

Der er øget forskel på karaktergennemsnittet fra universitet til universitet. På Aalborg Universitet modtager man flere studerende med lavere karakterer.

Rundt om på landets universiteter er der en stigende forskel på, hvad de studerende har med af karaktergennemsnit fra gymnasiet. På Aalborg Universitet optager man flere studerende med lave karakterer. Helt omvendt er det på universiteterne i København og Aarhus, for her opleves en stigning i andelen af studerende med høje karakterer. Det viser en ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut.

På Aalborg Universitet stiger andelen af studerende, der har et gennemsnit mellem 2 og 4 med fra gymnasiet. I 2000 var denne andel omkring fire procent, mens den i 2013 nærmede sig 10 procent.

-Kortlægningen viser, at gruppen af studerende med høje karakterer især samler sig på nogle universiteter. Samtidig har andre universiteter oplevet en stigning i andelen af studerende med lave karakterer. Man må med andre ord konstatere, at universiteterne ikke har lige vilkår for at bedrive god uddannelse, siger evalueringskonsulent hos EVA Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

På Københavns Universitet er andelen af studerende med et gennemsnit mellem karaktererne 9 og 12 på 42 procent. I 2000 var det tal 23 procent, så det er en væsentlig stigning. Denne stigning oplever man ikke på Aalborg og Syddansk Universitet. I 2013 var der omkring 10 procent af de studerende på AAU, der havde et karaktergennemsnit mellem 9 og 12.

Siden 2000 er antallet af universitetsstuderende i hele landet fordoblet.