Imens der kommer flere og flere ældre i kommunerne, bliver der færre social- og sundhedshjælpere til at passe dem. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

Flere ældre i kommunerne - men færre SOSUer til at passe på dem

Siden 2009 er antallet af ældre over 75 steget med en tredjedel på landsplan. Alligevel er antallet af social- og sundhedsmedarbejdere gået ned. I nogle nordjyske kommuner med knap en fjerdedel.

Nye tal fra FOA viser, at mens der bliver flere pasningskrævende ældre i kommunerne, så er der færre SOSU'er til at løfte opgaverne.

I nogle nordjyske kommuner er antallet af ældre steget med en tredjedel siden 2009, mens SOSU'erne har fået 10 procent færre kollegaer.

Bevæg musen henover din kommune for at se tallene. Du kan også vælge kun at se på de nordjyske tal ved at vælge 'Nordjylland' i den grå menubar på kortet. 

Antallet af ældre plejetrængende danskere er steget støt de sidste 10 år. Og vil fortsætte med at stige så langt statistikken strækker. På trods af det falder antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunerne.

I Nordjylland har Hjørring Kommune oplevet en stigning i antallet af ældre over 75 år på 25 procent siden 2009. I den samme periode er antallet af kommunale social- og sundhedsmedarbejdere faldet med 11 procent.

- Uholdbar løsning

Det er en helt uholdbar løsning, mener formanden for social og sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

- Der er mange vigtige elementer, når man skal skabe en tryg og god ældrepleje. Men helt fundamentalt begynder det med mennesker, dygtige ansatte, der har frihed og mulighed for at tilbyde de ældre den hjælp de har krav på og behov for. De her tal er jo hul i hovedet. Det er en opskrift på problemer, når man skærer i antallet af ansatte mens mængden af borgere bare vokser, siger Torben Hollmann.

På landsplan er antallet af ældre over 75 år sammenlagt steget med 33 procent mens antallet af kommunale social- og sundhedsmedarbejdere er faldet med seks procent, viser tal fra fra KRL – Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.

Sådan ser tallene ud i Nordjylland: 

 • I Frederikshavn Kommune er der siden 2009 kommet 2023 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 38 procent. Samtidigt er der kommet 10 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Hjørring Kommune er der siden 2009 kommet 1362 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 25 procent. Samtidigt er der kommet 11 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Brønderslev Kommune er der siden 2009 kommet 769 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 26 procent. Samtidigt er der kommet 24 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Jammerbugt Kommune er der siden 2009 kommet 1021 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 35 procent. Samtidigt er der kommet 19 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Læsø Kommune er der siden 2009 kommet 74 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 31 procent. Samtidigt er der kommet 15 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Aalborg Kommune er der siden 2009 kommet 3864 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 29 procent. Samtidigt er der kommet 17 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Thisted Kommune er der siden 2009 kommet 786 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 21 procent. Samtidigt er der kommet 7 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Morsø Kommune er der siden 2009 kommet 339 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 17 procent. Samtidigt er der kommet 3 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Vesthimmerland Kommune er der siden 2009 kommet 881 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 28 procent. Samtidigt er der kommet 18 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Mariagerfjord Kommune er der siden 2009 kommet 978 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 30 procent. Samtidigt er der kommet 6 procent færre medarbejdere end i 2009.

 • I Rebild Kommune er der siden 2009 kommet 530 flere ældre over 75 år. Det er en stigning på 27 procent. Samtidigt er der kommet 9 procent færre medarbejdere end i 2009.

I Jammerbugt Kommune er antallet af ældre over 75 år steget med over en tredjedel de sidste ti år, mens antallet af social- og sundhedsansatte er faldet med næsten en femtedel.

- Det er desværre en landsdækkende tendens, som vi er nødt til at vende, hvis vi vil bevare en værdig ældrepleje, siger Torben Hollmann.

Han anerkender, at det kan være svært for kommunerne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en tid hvor ældreandelen af befolkningen vokser, og hvor mange ansatte i sektoren trækker sig tilbage på grund af alder.

- Det understreger, at vi er nødt til at styrke social- og sundhedsuddannelserne og samtidig forbedre forholdene på arbejdspladserne. Vi skal tage fagene op, og vi skal give de sosu-ansatte plads til at bruge deres uddannelser. De skal have frihed at sætte deres faglighed i spil og faktisk gøre det, der har fået dem til at vælge faget til at begynde med: at give den ældre borger støtte og hjælp til at lave en værdig alderdom.

FOAs tal bag artiklen

Tallene for antal medarbejdere er omregnet til fuldtidsstillinger og dækker alene kommunalt ansat social- og sundhedspersonale. Privatansatte medarbejdere i ældreplejen er ikke medregnet – hvis en kommune har gennemgået et skift fra offentlig til privat ældrepleje, så vil det fremstå som et fald i antal ansatte.

 

Det store fald i antallet af ansatte skete primært i årene 2009-2012. I de sidste par år er der sket en stigning i antallet af ansatte, men det har ikke været nok til at følge med stigningen i antallet af ældre.

 

FOAs kilder: FOLK1A, Danmarks Statistik og Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.

Se mere