Uge 30 i 2018 var den hidtil travleste i 20 år for TrygFondens kystlivreddere. Foto: Trygfonden

Flere druknede i den varme sommer

2018 bød på rekordmange solskinsdage, desværre bød 2018 også på en stigning i antallet af druknede i Danmark.

Fakta fra TrygFondens foreløbige opgørelse over druknede i 2018

 • 66 personer mistede livet som følge af drukning i Danmark i 2018.
 • De 48 druknede i perioden fra april til september.
 • Ud af de 66 druknede var de 53 mænd. Derudover druknede ét barn og 12 kvinder.
Se mere

Det varme vejr og den rekordvarme sommer fik danskerne til at valfarte til strandene og ud på havet i 2018. Desværre viser en foreløbig opgørelse fra TrygFonden, at 66 personer mistede livet som følge af drukning sidste år. Heraf skete de 48 drukninger i perioden fra april til september.

- Med et vejr som det, vi oplevede sidste år, så er det naturligt, at der har været mere aktivitet ved og på vandet. Det oplevede vi også på de strande og havnebade i hele landet, hvor TrygFonden Kystlivredning opererer. Her havde livredderne ekstra travlt, og der var flere alvorlige hændelser, som kunne have ført til drukning. Så det er trist, men egentlig ikke overraskende, at vi i vores foreløbige opgørelse over druknede i 2018 ser en stigning, siger René Højer, programchef i TrygFonden med ansvar for bade- og vandsikkerhed.

I løbet af de seneste 20 år har antallet af drukneulykker i Danmark generelt været faldende, men det ser ud til, at 2018 udfordrer den ellers positive tendens.

TrygFondens opgørelse over druknede i 2018 er baseret på hændelser omtalt i medierne i løbet af året. Det er første skridt i arbejdet med at samle og undersøge al tilgængelig viden om drukneulykker i Danmark, som hvert år udgives i TrygFondens Nationale Druknestatistik.

Rapporten baseres på oplysninger fra bl.a. dødsårsagsregisteret og giver dermed et billede af druknedødsfald i Danmark. Druknestatistikken har gennem årene vist et fald i antallet af drukneulykker.

Læs også Den er god nok: Virksomhed søger chauffører til førerløse busser

I begyndelsen af 00’erne skete der i gennemsnit 70 drukneulykker om året, mens antallet fra 2009 til 2016 har ligget på gennemsnitligt 50 om året. I 2015 var vi helt nede på 34 drukneulykker, hvilket var det laveste målt nogensinde.

- Vi skal selvfølgelig passe på med at drage konklusioner om udviklingen i antallet af og årsagerne til drukneulykker i 2018, før vi har de endelige tal. Nogle kan fx være omkommet ved hjertestop, og andre kan have valgt at tage deres eget liv. Sådanne tilfælde kategoriseres ikke som drukneulykker. Men vi kan allerede nu forberede os til de lysere og varmere måneder, hvor vi i højere grad bevæger os ud for at nyde den danske natur på og ved vandet. Vi skal sikre os, at vi selv og vores børn kan svømme; at vi ikke er alene, så vi kan få hjælp, hvis vi skulle komme i problemer, og at vi – hvis vi tager på vandet – husker at tage redningsvest på, siger René Højer.

Flest mænd drukner

Mænd har gennem alle årene været overrepræsenteret i druknestatistikken, og det gælder også i den nye opgørelse for 2018.

Læs også 10.000 nordjyske skoleelever løber for lungesyge børn

Blandt de 66 omkomne var 53 af dem mænd. I kun ét tilfælde var det et barn, der mistede livet.

- Vores opgørelse tyder på, at mange af drukningerne i 2018 er sket, når folk har været på egen hånd, fx på en svømmetur, på en havn eller ude at sejle. Men det vil den videnskabelige gennemgang, der ligger til grund for TrygFondens Nationale Druknestatistik, belyse endeligt, når den udkommer med de verificerede 2018-tal i 2020, forklarer René Højer.

Livreddere på plads i slutningen af juni

TrygFonden Kystlivredning åbner sine bemandede livreddertårne på 36 danske strande og havnebade den 28. juni, når skolernes sommerferie begynder. Derudover arbejder TrygFonden sammen med Søsportens Sikkerhedsråd om projektet SejlSikkert, der har til formål at forbedre sikkerhedskulturen i forbindelse med fritidssejlads og fritidsfiskeri.

Kort om TrygFondens indsats for at reducere antallet af drukneulykker i Danmark

 • TrygFondens samlede indsats hedder ”Respekt for vand” og har til formål at nedbringe antallet af mennesker, der drukner i Danmark, samt øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes. Det sker gennem forebyggelse, uddannelse og oplysning, der skal lære danskerne at færdes i, ved og på vandet, samt gennem livredningstjeneste på udvalgte populære strande i forbindelse med skolernes sommerferie.
 • TrygFonden Kystlivredning er landets førende kystlivredningstjeneste med egne livreddertårne på 36 strande og havnebade i hele Danmark og omkring 200 specialuddannede kystlivreddere. Kystlivredningstjenesten er et samarbejde med Dansk Svømmeunion og har eksisteret siden 1998.
 • Foruden kystlivredningstjenesten kører LivredderPatruljen rundt i hele landet i sommerperioden for at undervise børn og voksne i bade- og vandsikkerhed.
 • TrygFonden Kystlivredning optræder også i mange andre sammenhænge, bl.a. som en del af serien ”Livredderne” på DR Ultra.
 • TrygFondens øvrige indsatser på området dækker:
  • Opbygning af viden på vandsikkerhedsområdet, herunder udgivelse af national druknestatistik
  • Opsætning af offentligt redningsudstyr via fadderordninger
  • Oplysningstjeneste, der forebygger drukneulykker ved hjælp af folkeoplysning samt målrettede indsatser til specifikke grupper
  • Udbredelse af viden om grundlæggende svømmeundervisning
  • Udvikling af en national livredningskultur, bl.a. i samarbejde med det danske svømmelandshold og landets svømmeklubber. Målet er, at flere lærer at svømme, og at flere får mulighed for at styrke deres vandkompetencer, så de kan redde sig selv og andre.
 • TrygFonden udgiver hvert år TrygFondens Nationale Druknestatistik, der er en videnskabelig rapport baseret på oplysninger fra bl.a. Dødsårsagsregisteret, og som dermed giver et fuldstændigt billede af druknedødsfald i Danmark. Næste rapport, der udkommer i løbet af 2019, vil indeholde de verificerede tal for drukneulykker i 2017.