LIGE NU:

Flere elever søger ind på EUC Nord

Flere folkeskoleelever har valgt at starte på en af EUC Nords uddannelser efter sommerferien.

Senest den 1. marts skulle alle elever i 9. og 10. klasse vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil starte på efter sommerferien.

I år har 662 elever sat kryds ved en uddannelse på EUC Nord. Sidste år var tallet 590 - en markant stigning på 72 elever svarende til 12%. Direktør A. Neil Jacobsen fra EUC Nord er tilfreds med tallene.

- Det er meget glædeligt, at vi oplever en fremgang på næsten alle vores uddannelser, når man tager faldende ungdomsårgange i betragtning. Det er især vores EUD og EUX-uddannelserne, som har fremgang, og det betyder flere lærlinge til et erhvervsliv, der efterspørger arbejdskraft.

- De unge har virkeligt taget EUX til sig – vi har samlet set 111 som starter på EUX efter sommerferien. For bare 3 år siden var dette tal 54 – i år er 55 tilmeldt alene på vores fagretning Energi & Byggeri, siger A. Niel Jacobsen i en pressemeddelelse.

Fremgang på næsten alle områder

Dykker man ned i tallene for EUC Nord, kan man se at fremgangen stort set rammer alle områder. Således også erhvervsgymnasiet, som består af htx i Frederikshavn og Hjørring og hhx i Hjørring.

Her er den samlede fremgang på i alt 18 elever. Hhx i Hjørring får 135 elever og htx får 199 elever. Det er en fremgang på 5 procent.

- Erhvervsgymnasiet på EUC Nord er vokset meget i de seneste år, så det er flot at vi stadig har fremgang. Sidste år rundede vi elev nummer 1.000 på erhvervsgymnasiet.

- Vi oplever at flere og flere grundskoleelever tager et aktivt valg om, hvilken retning de vil gå, og det har betydet flere elever til hhx og htx, siger rektor Karsten Asmussen, EUC Nord.

Ser optimistisk på fremtiden

Normalt udgør folkeskoleelever ca. 75% af det totale optag på EUC Nord i august. I løbet af de kommende måneder vil unge over 18 år tilmelde sig løbende til især EUD-uddannelserne.

Derfor ændrer optagstallene sig i løbet af forår og sommer, og på EUC Nord ser man optimistisk på det kommende halve år, siger Neil Jacobsen.

- Med dagens tal har vi et meget flot grundlag til at få et virkelig godt august-optag. Det tror vi på, og vi arbejder hårdt med at fortælle om de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver. Sidste år nåede vi op på lidt over 800 elever i alt og i år vil vi meget gerne lidt højere op, lyder det.