LIGE NU:

Flere fede i Aalborg

Mens fedmeepidemien bremser i resten af landet, bliver aalborgenserne stadig mere overvægtige.

Den voldsomme stigning i antallet af overvægtige og fede danskere ser nu ud til at være gået i stå.

Det skriver Ugeskrift for Læger på baggrund af en nyligt publiceret undersøgelse baseret på data fra en stor dansk jod- og stofskifteundersøgelse kaldet DanThyr-projektet.
Fra 1980 til 2000 øgedes forekomsten af fedme blandt voksne ellers med 50-100 procent for hvert årti.

Men siden år 2000 er det gået anderledes med en stigning på omkring 30 procent, viser en sammenfatning af data gennem en årrække.
Derimod er der sket en geografisk forskydning i samme årrække med færre overvægtige i København og flere i Aalborg.

- Vi har haft mulighed for at justere for kontrolpersonernes rygevaner, uddannelsesniveau og stofskifteniveau, men det har ikke kunnet forklare hele forskellen, siger reservelæge Mathilde Svendstrup, der har været med til at analysere data fra undersøgelsen.

Men det formodes, at forskellen skal findes der, hvor enhver sund livsstil begynder.

- Vores resultater ligger meget tæt op ad det, man har set i de regionale sundhedsprofiler, hvor en mindre del af befolkningen i København eksempelvis har meget stillesiddende fritidsaktiviteter og flere spiser sundt, fortsætter hun.

En lignende affladning af stigningstakten i fedme er også set blandt børn og unge de forløbne år.

Endnu er det dog for tidligt at sige, om tendensen varer ved, da vi tidligere har oplevet en fedmestagnation blive efterfulgt af en kraftig stigning, lyder det.

Omkring 40 procent af den danske befolkning er overvægtige, heraf er 13-14 procent i den kategori, der hedder "fedme". Det vil sige, at de har et BMI-index over 30.

Sammenlignet med flere andre lande ligger vi i den lave ende af skalaen sammen med vores nabo Sverige.

Længere sydpå i Grækenland er forekomsten af meget overvægtige på 25-35 procent, og i USA bærer 32-35 procent af befolkningen rundt på alt for mange alt for mange kilo.

/ritzau/