Foto: Jesper Lange (Arkiv)

Flere kommer i arbejde i Nordjylland

Der er gode nyheder til det arbejdende folk i Nordjyklland: Ledigheden falder med 205 fuldtidspersoner og beskæftigelsen stiger med 498.

Med lukning på en stor virksomhed som Martin i Frederikshavn frisk i erindringen er det svært at have de optimistiske briller på, når det handler om beskæftigelsen i Nordjylland.

Men nye tal viser det modsatte. Omend forbedringerne er marginale, så er de da positive. Aalborg sikrer stigende beskæftigelse i Nordjylland, mens Thisted og Frederikshavn Kommune trækker ned, viser de seneste ledighedstal for det nordjyske arbejdsmarked.

- Den overordnede udvikling i Nordjylland er positiv med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. En række kommuner har dog faldende arbejdsstyrke og faldende beskæftigelse, mens det er omvendt i Aalborg, udtaler Lars Christensen, formand for De Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget det seneste år i Nordjylland fra 212.484 til 212.982. Det er en stigning på 498, svarende til 0,2%.

Det er dog Aalborg, der trækker markant op i beskæftigelsen med en vækst på 1.097 lønmodtagere. Frederikshavn og Thisted trækker beskæftigelsen ned med fald på hhv. 326 og 97 lønmodtagere.

Ledigheden faldt samlet set med 1,7% i Nordjylland. Der har været enkelte stigninger i Jammerbugt, Brønderslev og Aalborg kommuner.

Fordelt på a-kasser er ledigheden særligt lav i Danske sundhedsorganisationer, og hos lederne hvor procenten er henholdsvis 1,6% og 2,1%. Antalsmæssigt faldt ledigheden mest i 3F med 192 personer - svarende til et fald på 8,4%.

Fordelt på køn er ledigheden lidt højere blandt kvinder, hvor 4,7% er registret som ledige. Ledigheden for mænd er i juli 4,0%. Ledigheden falder for alle aldersgrupper undtagen for de over 60 årige. Det største fald i ledigheden er for mænd i aldersgruppen 40-49 år med 18,8%.