LIGE NU:

Flere ledige i rígtige job

Virksomheder åbner dørene for ledige med særlige behov

Virksomhederne i Aalborg Kommune har viljen til at ansætte medarbejdere med særlige behov. Det viser en ny undersøgelse. En ny handlingsplan skal nu give flere ledige med særlige behov chancen for at blive indsluset i nordjyske virksomheder.

Den nye handlingsplan indeholder en helt ny pakke af initiativer, der skal få flere ledige i job. Pakken har som mål at bygge bro til arbejdsmarkedet for borgere, der har behov for særlig støtte for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Et af de nye initiativer handler om få flere ledige i aktivering i virksomhederne frem for i aktiveringsprojekter.

- Det har stor værdi for de ledige at være på en rigtig arbejdsplads. Derfor vil vi med nye initiativer arbejde for at endnu flere ledige får tilknytning til en rigtig arbejdsplads, fortæller rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen.

Virksomheder vejledes

Jobcentret tilbyder også at hjælpe virksomhederne, når de skal modtage de nye medarbejdere med særlige behov.

Virksomhederne får tilbud om råd og vejledning samt kurser. Hermed skal virksomhederne rustes til at tage mod nye medarbejdere, der i kortere eller længere perioder har behov for særlig støtte.