Flere private institutioner

For kun to år siden var der 20 private institutioner - i dag er der 200. Hune Børnehave er én af dem.

Da børnetallet så lavest ud for et år siden blev Hune Børnehave privat. Det skriver bladet "Børn og Unge".

- For et år siden så det truende ud. Vi var nomineret til 26 børn, og børnetallet var nede på 15. Børnehavens eksistens var truet, fortæller Alice Kyneb, der er børnehavens leder.

Nu er børnehaven privat under Hune Friskole og elevtallet er oppe på 21 og flere børn er ifølge Alice Kyneb på vej.