LIGE NU:

Flyv som luftkongerne

Ørnereservatet ved Tversted giver nu sine gæster mulighed for at rejse med helt op blandt himlens konger.

Når Ørnereservatet åbner sæsonen palmesøndag, løftes sløret samtidig for en ny udstilling med små dronefilm, som rekonstruerer ørnenes flyvemønstre.

Gennem to års optagelser med droner er ørnenes flyveruter blevet kortlagt og sat i forhold til årstider, vind- og vejrforhold.

Desuden har Ørnereservatet gennem de seneste 25 år opsamlet data fra 20 forskellige ørne, der har fløjet med små radiosendere. Senderne har registreret deres adfærd og flyveruter i hele Norden. Resultaterne udfordrer den gængse tankegang om, at ørne udelukkende er drevet af instinkter.

- Det har været både overraskende og fascinerende at registrere, at ørnenes flyvemønstre ikke blot er instinktive handlinger for at skaffe føde. Det er samtidig ørnenes måde at kommunikere med hinanden på og signalere sindsstemninger, siger Peter Frank Wenzel, fra Ørnereservatet.

Konklusionen understøttes af, at alle ørnene har et helt individuelt flyvemønster.

- Vores beregninger via GPS og små radiosendere, der er monteret på ørnene, viser, at deres individuelle flyvninger er lige så forskellige som fingeraftryk er for mennesker. Vi kan helt nøjagtigt skelne den ene ørn fra den anden ved blot at se på dens flyvemønster. Samtidig signalerer det ørnens humør og unikke personlighed, siger Peter Frank Wenzel.

Billeder, film og forskningsresultaterne fremvises i forbindelse med Ørnereservatets store udstilling om havørnenes lyde og kropssprog, der åbnede sidste år.

Første lejlighed for at opleve dronefilm fra højderne og blive klogere på ørnenes sanseunivers er palmesøndag, hvor årets første forevisning starter klokken 15.00.

Ørnenes verden